aba-yayin-ergenlikte-guvenli-davranis-gelistirme

Ergenlikte Güvenli Davranış Geliştirme

Büyüme, çocukların dünyaya geldikleri andan itibaren başlayan ve yaşam boyu farklı aşamalarla devam eden bir süreçtir. Farklı gelişim evrelerinde, farklı gelişimsel görevlerin ön plana çıktığı görülmektedir. İnsanların da bu gelişimsel süreçlere uyumlu sağlamaları beklenmektedir. Ergenlikte güvenli davranış geliştirme süreci kapsamlı bir süreci anlatmaktadır.

Ergenlik dönemi, fiziksel değişimin yanı sıra karakter yapısının da değişime uğradığı bir dönemdir. Ergenler, bu dönem boyunca olgunlaşmaya başlamaktadır. Gençler bu dönemde, anne ve babaya bağımlı olmaktan uzaklaşarak bağımsız bir birey olmaya adım atmaktadırlar. Bu dönemde gençlerin, arkadaş etkisi sonucunda istemedikleri bazı davranışları sergiledikleri görülmektedir. İşte ergenlik sonucunda meydana gelen değişimle birlikte artık, ergenler kendi kararlarını verebilecek olgunluğa erişmektedir.

Ergenlikte Güvenli Davranış Geliştirme Neden Önemlidir?

Gençlerin yetişkinliğe adım attıkları ergenlik döneminde güvenli davranış geliştirme adına bazı kavramlar ön plana çıkmaktadır. Sağlıklı davranışlar, özgüven ve özsaygı gibi eylemlerin geliştirilmesi bireyin yaşamı boyunca bireye katkı sağlayacak olan olumlu davranışlar arasında yer almaktadır. Ergenler bu dönemde geleceğe dair önemli kararlar vermek zorunda kalmaktadır. Bunların başında hangi mesleği seçecekleri ve gelecekte ilgili yaşam hedeflerini oluşturmak gibi adımları bulunmaktadır.

Ergenlerin gelişimsel olarak karşılaştıkları çok sayıda deneyimle baş edebilmesi için güçlendirilmesini hedefleyen bütünsel bir cinsel sağlık eğitiminin katkısı büyüktür. Bu tarz bir eğitim, büyüme ve gelişmenin fiziksel öğeleri kadar duygulara da sirayet etmektedir.

Bu Dönemde Neler Önemlidir?

Bu dönemde gencin kendini iyi tanıması ve kendi ile barışık bir ergenlik yaşaması önemlidir. Güçlü ve güçsüz yönlerin tanınması, gencin kendi yeteneklerine inanması ve kendine güvenmesi de gelişim sürecine katkı sağlamaktadır. Ergenlik sürecinde gencin kendini olduğu gibi kabullenmesi gerekmektedir.

Kısaca özsaygı olarak nitelendirilen bu özellikler, gencin, çevrenin değişen beklentileriyle ve alacağı yeni sorumluluklarla baş etmesine katkı sağlayacaktır. Böylesi hızlı bir değişim sürecinde genç, zaman zaman kendisinden ya da çevresinden kaynaklanan engellemelerle karşılamaktadır. Ergenlerin, bu tarz durumların doğal olduğunu anlamalarına yardımcı olmak gerekmektedir.

Ergenlikte güvenli davranış geliştirme hakkında detaylı bilgi almak için Editör Ayşen Bulut öncülüğünde hazırlanan aba Yayın tarafından satışa sunulan Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi kitabına Google Books’tan ulaşabilirsiniz. Benzer kitaplara erişmek için de aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.