aba-yayın-dijital-donusum-ile-ilgili-kacinilmaz-gercekler

Dijital Dönüşüm ile İlgili Kaçınılmaz Gerçekler

Görüntülü görüşme eylemlerinin artacağı varsayımı pandemi ile tam anlamıyla gerçeğe dönüşmüştür. Pandemi döneminde dijital dönüşüm her alanda kendini daha da belirgin bir hale getirmiştir. Teknoloji şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlere getirdikleri yeniliklerle değer katan şirketler olmayı başarmaktadır.

Telekomünikasyon teknolojileri sektöründe pandeminin neden olduğu pek çok etki ile halen daha karşılaşmaktayız. Evlerine kapananlar, mağazalara gidemeyenler, ofislerine pandemi nedeniyle ulaşamayanların imdadına bu dönemde görüntülü konuşma teknolojileri yetişmiştir.

Görüntülü konuşma teknolojileri ile ilgili herhangi bir sektörde faaliyet gösteren firmaların iş hacimleri de ciddi düzeyde artmıştır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara olan talep halen daha hızlı bir şekilde yükselmektedir. Mağazalarda müşteri trafiğinin durduğu anlarda dahi teknoloji gelişimi durmamaktadır. Firmalar, mevcut ekipmanların daha da üzerine çıkmak için sürekli olarak çalışmaktalar. Herkese uygun, güvenilir çözümler sunmak için teknoloji firmaları adeta yarış içerisine girmiştir.

Dijital Dönüşüm Ne Kadar Sürecek?

Pandeminin ne kadar süreceği net olarak bilinmemekle birlikte dünyada ve Eğitimde dijital dönüşüm olgusu hızını kaybetmeden gerçekleşmeye devam edecektir. Pandeminin ortaya çıkmasıyla pandeminin etkileri, tüm sektörlere sirayet etmiş durumdadır. Bu durum, dijital olan bir dönüşüm dalgasını harekete geçirmiştir. Dijital gelişmeler sonucunda herkesin hayatı daha kolay bir hale gelmiştir. İnsanlar da bu rahatlığa kolaylıkla adapte olarak dijital teknolojinin sağladığı kolaylıklara kolay bir şekilde uyum sağlamıştır.

Bazı firmalar tedarik sürecinde tüm elemanların birbirleriyle iletişimini sağlayan roller üstlenmektedir. Bu tür firmalar, akıllı cihazlar üzerinden herkesin kaliteli bir iletişim elde etmesini sağlamaktadır. Telekomünikasyon teknoloji şirketleri, Covid-19 sonrasında insan hayatını yönlendirecek teknolojiler üretmektedirler. Bu şirketler bu üretim anlayışlarına virüs sonrası dönemde de devam edecektir.

Teknolojiler Hayatımızı Kolaylaştırıyor!

Herhangi bir krizi hasarsız bir şekilde atlatmaya yardımcı olan teknolojiler önemlidir. Telekomünikasyon teknoloji şirketleri salgından sonra; eğitim, sağlık ve perakende alanlarında büyük avantajlar elde etmiştir. Bu şekilde bakıldığında Dünyada dijital dönüşüm kavramına ayak uydurabilen firmaların daha da büyüyeceklerine tanık olabiliriz. Dönüşüme ayak uyduran firmalar bu ayak uydurmanın ödülünü kısa sürede almayı başaracaklar. Ancak bu dönüşüm nasılsa gelip geçecek diyenler ise en sonunda iflas noktasına ulaşabileceklerdir.

Sektörler için başarılı bir teknoloji ortaya koymak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Başarılı bir teknoloji ortaya koymak için ilk ihtiyaç, uzun vadeli planlama ve sabır olmaktadır. Girişimciler tarafından kurulan firmaların odaklandıkları sorunlar, uzun vadeli sorunlar olmalıdır. Bu aşamada, geçici sorunlara odaklanan firmaların başarıyı yakalayamadıklarını görmekteyiz.

Değişimlere Dikkat Etmek Gerekiyor

Firmalar, geleceğin sorunlarını kesin bir şekilde tahmin etmekte zorlanabilirler. Çünkü geleceğin belirsiz olması, firmaların gelecekteki sorunları kesin bir şekilde tahminde firmaların işini oldukça zorlaştırmaktadır. Firmaların, dikkat etmeleri gereken ikinci önemli konu da değişimlere dikkat ederek gerekli olduğunda firmanın odağını doğru ayarlayabilmektir.

Dijital dönüşüm firmaların doğru teknolojiyi ortaya koymaları sonucunda gerçekleşmektedir. Bu süreçte firmaların dikkate almaları gereken diğer bir konu da müşteri hizmetleridir. Firmaların kullandıkları teknolojileri deneyimleyen müşterilere firmalar tarafından yardım edilmesi gerekmektedir.

Üretilen teknolojiyi kullanan müşteriler, her aşamada firmaların desteğini hissedebilmeliler. Firmalar bu süreçte müşterilerine birebir destek vererek kendi ürettikleri teknolojileri anlamalarını sağlamalıdır. Bu şekilde müşterileriyle bir geri bildirim sistemi kurmayı başaran firmaların gelişimleri de kaçınılmaz olacaktır.

Firmalar Nelere Dikkat Etmeliler?

Bu süreçte firmalara düşen çok sayıda görev bulunmaktadır. Şirketlerin müşterilerine yaklaşımı açısından konuyu ele alacak olursak, firmaların dijitalleşmeye direnmeyip kendilerine en uygun çözümleri bulmaları gerekmektedir. Firmalar gerek iletişimde, gerek ödemede ve gerekse üretimde olabildiğince çevik ve inovatif olmayı başarmalılar.

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için maliyetleri kısmak yerine yüksek getiri sağlayacak teknolojilere yatırım yapmalılar. Uygulamada görüldüğü üzere bazı firmaların sırf fazla maliyet olduğu için teknolojiyi iş süreçlerine adapte etmek istemedikleri görülmektedir. Bu eylem, firmalar tarafından yapılan en büyük yanlışlar arasında yer almaktadır.

Dijital dönüşüm için her sürecin kademeli bir şekilde yapılması doğru bir strateji olabilir. Çünkü firmalar dijitalleşme sürecini bir anda tamamlayamazlar. Bunun için bir süreç ve kademeli ilerleme gerekmektedir. Türkiye’de pek çok sektörde müşteri yaklaşımları da dikkate alınmalıdır. Bu anlamda Türkiye’deki müşterilerin ilk sorguladıkları konu, ürünlerin fiyatı olmaktadır. Başarılı bir firmanın ilk önceliği müşterilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlamak olurken müşterilerin ilk dikkat ettikleri husus firmalara nazaran biraz farklı olmaktadır.

Dünya genelinde Covid-19 dışında da eğitim ve öğretim hızlı bir dönüşüm içerisindedir. Hatta dünya, genel olarak bir değişim içerisinde bulunmaktadır. Teknoloji, değişimin öncüsü olarak her geçen gün daha hızlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Her ülkenin dünyadaki değişim hızına ayak uydurabilecek bir nesile ihtiyaç duyduğu da bir gerçektir. Bu nesil; kendisini yenilemeyi bilen, kritik düşünce yapısına sahip, doğruyu ve yanlışı kendi zihninde algılayabilecek kapasitede olmalıdır.

Ülkelerin İhtiyaç Duydukları Nesiller Nasıl Oluşmalı?

Dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan nesillerin donanımlı olmaları önemli bir zorunluluktur. Bu nesiller iyi bir eğitim alarak yeteneklerini ortaya çıkarmalıdır. Kısa vadede iyi bir öğretim ile ‘salla başını al maaşını’ bir iş bulmak hiç de zor değildir. Ancak böyle bir iş kovalayan ya da bu tarz işlerde çalışan neslin ülkeyi daha ileriye götürmeleri pek de mümkün değildir. Bu işler de sanıldığının aksine çok da uzun vadeli olmayacaktır.

Şirketlerde Dijital Dönüşüm Süreci

Dijital Dönüşüm Nedir sorusuna şirketler bazında bir cevap verecek olursak iş süreçlerinin teknoloji ile entegre edilerek dijital hale getirilmesi kavrama yönelik bir cevap olarak verilebilir. Şirketlerde dijitalleşme ile amaç, daha kaliteli ve katma değeri yüksek ürün/hizmet sunmaktır.

Teknolojinin ve yazılımların gelişmesi, şirketlerin yönetsel ve operasyonel aşamalarının da bu alanlara adapte olmasını zorunlu kılmaktadır. Bilgisayar sistemleri, veri analizlerini ve optimizasyon süreçlerini firmalar için daha faydalı hale getirmektedir. Durum böyle olunca firmaların dijitalleşmeden uzaklaşması aslında kendi sonlarına yaklaşmalarına yol açan bir durumdur.

Dijital süreçlere adapte olmak isteyen firmaların önünde birkaç seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerden ilki, mevcut iş sürecini tamamen terk ederek sıfırdan dijital sistemler kurmaktır. Bunun yerine eğer işin yapısı izin veriyorsa eski sistemleri dijital sistemlere adapte etmek de mümkündür. Bu durum daha az maliyetli bir dönüşüm sürecine yol açabilir.

Şirketlerde gerçekleştirilen dijital değişimler iş hacimlerini hızlı bir şekilde artırabilmektedir. Ayrıca firmaların değer üreten süreçlere uyum sağlamaları mümkün hale gelmektedir. Kaynak yönetimini üst seviyeye çıkarmak isteyen şirketler için dijitalleşme süreci daha da önem kazanmaktadır. Organizasyonlara daha kapsamlı bir şekilde uygulanabilen dijital otomasyon, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için firmalar için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.

Firmalar İçin Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşüm ve yaşam artık birbirinden ayrılamayan iki kavram olarak dikkat çekmektedir. Dijitalleşme süreci firmaların gelişimlerini sağlayan bir unsur olarak artık bir zorunluluk halini almıştır. Rakip firmaların hızlı bir dönüşüm sürecine girdiği günümüzde, rekabette geri kalmamak adına firmaların dijitalleşme fırsatlarını kaçırmamaları gerekmektedir. Uzun yıllar klasik iş süreçlerini alışkanlık haline getirmiş olan firmalar için dönüşüm kolay olmayabilir. Bu durum klasik iş süreçlerini benimseyen firmaların sektörde yok olmalarına neden olabilir.

Firmalar, dijitalleşme girişimlerini her türlü aksiyonlarına dahil edebilirler. Bugün çalışan yönetiminden müşteri yönetimine kadar hemen her süreç dijitalleşmeye uygun düşmektedir. Yazılımlar ve teknolojik ekipmanlar aracılığıyla dijitalleşebilen firmalar karar alma süreçlerini daha optimal bir şekilde tamamlayabilmektedir. Dijitalleşmeyi başaran firmalarda kesintisiz verimlilik hakim olmaktadır. Operasyon giderlerindeki azalmalar da bu sürecin firmalara sağladığı önemli faydalar arasında bulunmaktadır.

Daha az iş gücüyle daha çok çıktı almayı sağlayan dijitalleşme süreci, firmaların karlarını artırmaktadır. Yapay zeka ve makine öğrenmesi iş süreçlerinin otomatik bir şekilde yapılmasına imkan tanırken aynı zamanda insan kaynaklı hataların da ortadan kalkmasına vesile olmaktadır. Tutarlı olarak sergilenen performans, iş süreçlerinin daha istikrarlı bir hale gelmesini sağlamaktadır.

Dijital Dönüşüm Süreçleri İle Anlık Analiz

Firmalar için anlık verilere ulaşmak son derece önemlidir. İş süreçleri hakkında dijital yöntemler anlık analizlere imkan tanımaktadır. Geleneksel yöntemlerde verilerin eski usullerde kayıt altına alınması ve verilerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Eski usulde verilerin saklanma usulleri de çok güvenli olmamaktadır. Bu durum firmaların analiz için zaman kaybetmelerine ve verimliliklerinin düşmesine yol açmaktadır. Geleneksel yöntemler söz konusu olduğunda oldukça verimsiz olan analiz süreçleri dijitalleşme ile pratik hale gelmektedir.

Mevcut durumu ölçmek neden önemlidir? Mevcut durumu ölçerek bundan sonrası için doğru bir yol haritası oluşturulabilir. Yol haritaları, firmaların başarısını yakından etkilemektedir. Yazılımların devreye girmesi, yapay zekanın iş süreçlerini yönetmesine vesile olmaktadır. Yapay zeka sayesinde iş yönetiminde basit kararlar daha optimal bir şekilde alınabilir. Kabul edilmeli ki işgücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da azalmaktadır. Hatta bu konuda yapılan bazı araştırmalar da bu yönde sonuçlar ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalardan birine göre 2030 yılına gelindiğinde insan gücüne olan ihtiyacın %11 oranında azalacaktır.

Dijital dönüşüm söz konusu olduğunda Türkiye’de de bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar genellikle firmaların dijitalleşme sürecine neden dahil olduklarını tespite yönelik olmaktadır. Firmaların üst düzey yöneticilerine göre firmaların dijitalleşme istekleri genellikle; firma verimliliğini artırmak, rekabet avantajı oluşturmak, müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek ve karlılığı ön plana çıkarmak amaçlarına yönelik olmaktadır.

Dijitalleşme sürecinin fayda sağladığı alanlar; verimlilik, veri analitiği ve müşteri deneyimi başlıkları olarak dikkat çekmektedir. Üst düzey yöneticilerle yapılan araştırmalara göre her firma için dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir. Dijitalleşme sürecine önceden başlayan ve bu alanda yol kat eden firmaların, dijitalleşme sürecine yeni başlayan firmalara göre daha yüksek oranda kar ettikleri tespit edilmiştir. Dijitalleşme süreçleri, müşterilerin firma imajına da ciddi düzeyde etki etmektedir.

Dijitalleşme Müşteri İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?

Yapılan araştırmalara göre firmaların müşteri ilişkileri, dijitalleşme süreçleri ile son derece alakalı olmaktadır. Müşteriler, firmalardan bir ürün ya da hizmet satın aldıklarında herhangi bir sorun yaşarlarsa firmalarla olan ilişkisini kesmektedirler. Bu oran, 2011 yılına gelindiğinde %89 düzeyine kadar ulaşmıştır. Durum böyle olunca dijital dönüşüm için firmaların kullandıkları sistemlerin önemi daha da artmaktadır. Herhangi bir sorun karşısında firmaya ulaşamayan müşteriler, firmalarla olan bağını kopararak firmanın müşterileri arasından çıkmaktadır.

Türkiye’de dijital olgunlaşma düzeyine yönelik resmi sonuçlar bulunmaktadır. Bu sonuçlara göre Türkiye %61 oranında dijital olgunlaşma düzeyine sahiptir. Firmaların dijitalleşme alanında yaptıkları girişimler sonucunda bu oranın daha da artması beklenmektedir. Firma verimliliğini ciddi düzeyde artıran dijital mekanizmalar, ilerleyen dönemde her oluşum için zorunlu olacaktır.

Dijital dönüşüm kavramı hakkında Aleks Göllü tarafından kaleme alınan Dijital Dönüşümün Kaçınılmaz Gerçeği isimli makale MAGG4 dergisinin 6.sayısında yayımlanmıştır. MAGG4 dergisine Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici diğer yayınlara ulaşmak için de aba Yayın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.