Daniel T. Sciarra

Daniel T. Sciarra

danielDaniel T. Sciarra, Hofstra Üniversitesi’nde Danışman Eğitimi Profesörüdür. Akıcı bir şekilde İspanyolca’da konuşuyor, Latin çocuklar, ergenler ve aileleriyle birlikte çalışıyor. Çokkültürlü psikolojik danışma konusunda birçok makale ve kitap bölümünün yanı sıra Dr. Sciarra, üç kitabın yazarı, Psikolojik Danışmada Çokkültürlülük (Peacock, 1999), Okul Danışmanlığı: Vakıflar ve Çağdaş Konular (Brook / Cole, 2004) ve Duygusal ve Davranış Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenler(Allyn ve Bacon, 2010). New York Şehri Eğitim Kurulu’nda eski bir okul danışmanı olan Sciarra, Fordham Üniversitesi’nden Psikolojik Danışmanlık alanında doktora, Boston College’dan danışmanlık alanında yüksek lisans derecesi ve Fairfield Üniversitesi’nden İngilizce eğitimi alanında lisans derecesi almıştır.

Lisanslı bir psikolog, lisanslı zihinsel sağlık danışmanı (LMHC) ve ulusal sertifikalı bir danışmandır (NCC). Araştırma alanları arasında çok kültürlü danışmanlık, ırksal kimlik gelişimi ve okul danışmanının rengin öğrencileri arasında akademik başarı ve eğitim kazanımının geliştirilmesindeki rolü yer almaktadır.

Boston Koleji’nden Master derecesi ve Fordham Üniversitesi’nden Doktora derecesi aldı.

 

Daniel T. Sciarra ‘s Kitabı