aba-yayın-carpim-tablosu-destek-mi-engel-mi-oluyor

Çarpım Tablosu Destek mi Engel mi Oluyor?

Çocukların mevcut yapıları gelişime oldukça açıktır. Bununla birlikte; okul sıralarında öğrenilen çarpım tablosu çocuklar için bir destek olabileceği gibi engel de olabilmektedir. Yani çarpım tablolarının etkisi her iki duruma da uygun olabilir. Bunun yanı sıra; çocuklar ilkokula oldukça gelişmiş ve bir şekilde kısmen sınırlı sayı duygusuyla gelmektedirler. Deneme yanılma yoluyla çocuklar sahip oldukları beyin yapıları sayesinde pek çok basit sayma stratejisi öğrenmektedirler.

Okullarda verilen aritmetik eğitimi, sezgisel yeteneklerin tanınmasını ve aritmetik ögelerin uygulamaya koyulmasını bilinçli olarak engellemektedir. Aslında çocuklar aritmetiğe giriş yaparken öncelikle toplama ve çarpım sonuçlarını ezberlemektedir. Ezberleme faaliyetlerini diğer matematiksel kavramlar takip etmektedir. Bu durum çocukların sayı ilişkileri ile olan sezgisel anlayışlarının baltalanması ve bastırılması anlamına gelmektedir.

Çocuklar anlamlarını tam olarak öğrenmeden sezgisel işlemlerden otomatik olarak sayısal işlemlere geçerler. Çocuklara başlangıçta verilen aritmetik eğitimi, çocuklarda yeni olan matematiksel işlemlerle bağlantı kurarak çocukların sayı duyusu, saymadan anlık bilme yetisi ve sayı sayma stratejilerinden yararlanmalarını sağlar. Bu durum çarpma tablolarının kendi başlarına değil daha derin bir matematik anlayışına yol açan bir araç haline gelmesine yardımcı olabilir. Bazı öğrenciler çarpım tablosunu evde zaten uygulamış olmaktadır.

Çarpım Tablosu Öğrenme Yöntemi Nasıl Olmalı?

Çocuklara sahip oldukları kendi becerilerine dayanarak matematiksel kavramlar öğretilmelidir. Ayrıca öğrencilerin şimdiden tek basamaklı sayıları ne kadar iyi çarpabileceklerini değerlendirmek yararlı olabilir. Bununla birlikte çarpım tablosu öğrenme kartları ve resimler kullanılarak da kolay bir şekilde öğrenilebilir. Çocuklar çarpım için hazırlanmış olan tabloların ezberlenmesinden ziyade bir çarpma ağı oluşturarak doğuştan gelen kalıpları çocukların kurma duygusunu kullanmaları teşvik edilmelidir. Pek çok öğrenci için bu yöntem işe yaramayabilir bu öğrenciler için belki de ezber yapmak daha doğru bir öğrenme metodu sayılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için matematiksel süreçlere ezberle devam etmek gerekebilir.

İnsan yapısı gereği toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaya meyilli bir şekilde dünyaya gelmektedir. İnsanların sahip oldukları ilkel sayı duyusu insanlara öğrenme sırasında yardımcı olmaktadır. Daha karmaşık matematiksel işlemleri öğrenmek için insanların sahip oldukları sezgisel becerilerden nasıl faydalanılabileceği merak edilen bir husustur. Matematik öğrenimi sırasında etkili bir öğretim için nelere dikkat edilmelidir?

Çarpma İşlemlerini Daha Kolay Öğrenmek İçin Ne Yapılabilir?

Matematik başarısı söz konusu olduğunda çarpma tablosunun önemli oldukça fazladır. Çocuklar, yanlış yöntemler nedeniyle çarpma işlemlerini doğru bir şekilde yapamamaktadır. Diğer bazı ülkelerde uygulanan yöntemler sonucunda çocukların erken yaşlarda matematiksel kavramları daha rahat öğrendiklerine rastlamaktayız. Çarpım tablosu söz konusu olduğunda genellikle uygulanan ezberci sistemin kalıcı olmadığı görülmektedir. Matematikçiler tarafından çarpma tablosunun ezbere dayanmadan daha kolay yöntemlerle öğrenilebileceği belirtilmektedir.

Bu amaçla Pisagor tablosu ezbere dayalı olmayan faydalı bir tablodur. Tablo üzerinden düşünmeye yönelik olarak bir öğrenme söz konusu olmaktadır. Çocuklar sahip oldukları sayma becerilerini açığa çıkararak tabloyu ister istemez öğrenmeye başlamaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar sonucunda çarpım tablosunu ezberleyemiyorum. tarzındaki cümleleri çocuklardan daha az duymak mümkün olabilir.

Pisagor tablosu aracılığıyla yalnızca hafızası çok kuvvetli olan çocukların çarpma tablosunu öğrenmeleri gerçekleşmez aynı zamanda ortalama düzeydeki bir çocuk da bu tabloyu sorun yaşamadan öğrenebilir. Tablo, simetri şekliyle insan beynine uygun bir öğrenme metodu sunmaktadır. Çocuklar yöntem sayesinde öğrendiği bilgiyi çok uzun süre boyunca hafızalarında tutabilmektedir. Pisagor yönteminde çarpım tablosu 10’a kadar öğretilirken ilk olarak 1’lerden başlanmalıdır. Çarpma tablosunda 1’li işlemler öğretilirken 1 sayısının etkisiz eleman olduğu anlatılmalıdır. Yani 1 sayısı ile hangi sayı çarpılırsa çarpılsın sonucun, sayının kendisi olduğu açıklanmalıdır. Sonrasında tek tek çarpma tablosu yazılarak sesli bir şekilde okunmalıdır.

Tekrar Etmek Öğrenmeyi Kolaylaştırır

Tablo belirli aralıklarla tekrar edilerek pekiştirilmesi sağlanabilir. Bu yöntem uygulandığında çocukların zamanla, çarpma tablosuna aşina olmaya başladıkları görülecektir. Bununla birlikte; çarpım tablosu temeli doğru bir şekilde anlaşılırsa tabloyu öğrenmek çok daha kolay bir hale gelecektir. Salt ezbere dayalı sistemler çocukların matematiksel kavramları doğru bir şekilde kullanmalarını engellemektedir. Matematik öğretilirken dahi insan beyninin öğrenme yapısına uygun olarak metotlar tercih edilmelidir. Tekrar edilen işlemler zamanla kısa süreli hafızadan kurtularak öğrenme eyleminin gerçekleşmesine yol açmaktadır.

Çarpım tablosu ve öğrenme yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için David A.Sousa tarafından yazılan Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir? kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Benzer kitaplara ulaşmak için aba Yayın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Güncel konularda hazırlanmış videolara erişmek için kitabın editörü olan Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalını takip edebilirsiniz.