aba-yayın-bireyde-motivasyon-nasil-saglanir

Bireyde Motivasyon Nasıl Sağlanır?

Bireyde motivasyon nasıl sağlanır sorusu oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Motivasyon sağlamak için öncelikle motivasyon kırıcıların doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Motivasyon kırıcılar tespit edildiğinde, motivasyon kayıpları önlenebilir. Geçici motivasyon kırıcılar olduğu gibi kronik motivasyon düşmanları da bulunmaktadır. Geçici motivasyon kırıcıların başında yorgunluk gelmektedir.

Yetersiz beslenmek ya da yeterli uyku alamamak yorgunluğa neden olmaktadır. Hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın, hastalık durumları da bireyde yorgun bir bünyeye yol açmaktadır. Vücut muhtelif nedenlerle yorgun düştüğünde, bağışıklık sistemi yorgunluğa neden olan sebeplerle mücadele etmektedir.

Bu durumda görece gereksiz olan eylemler vücut için geri plana alınmaktadır. Örneğin, hasta ve yorgun olan bir vücut için matematiksel problemlerle uğraşmak, yorgunluğa yol açan faktörle mücadele etmekten daha önemli değildir. Bu durum bireyin matematik performansının düşmesine neden olmaktadır.

Motivasyona zarar veren etkenlerden bir diğeri de dikkat dağıtıcı unsurlardır. Dikkat dağıtıcı unsurlar, bireyin hayatında ters giden durumlara kafa yormasına yol açmaktadır. İyi giden bir arkadaşlığın bir anda bozulması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Dikkat dağıtıcı unsurlar Öğrenme motivasyonu üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır.

Bireyde Motivasyon Nasıl Sağlanır? Diğer Motivasyon Kırıcılar Nelerdir?

Bireyde motivasyon nasıl sağlanır sorusunun cevabı, eğitim alan öğrenciler için de okul başarısına çözüm sağlamaktadır. Motivasyon sağlayıcılara ulaşma sürecinde öncelikle motivasyon kırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Geçici motivasyon kırıcılardan bir diğeri de umutsuzluktur. Umutsuzluk, bir öğrencinin başarıdan ya da sosyal ortamdan vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Bir öğrenci, bir konunun anlaşılması çok zorlaştığında ya da konuyu öğrenemeyeceğini düşündüğünde konuyu bırakabilmektedir. Bu durum tam olarak umutsuzluğa somut bir örnek olarak gösterilebilir.

Öğrenci motivasyonu artırmak için neler yapılmalı sorusuna cevap olarak, kronik motivasyon kırıcılardan da öğrencilerin uzak durmaları gerektiği söylenmelidir. Kronik motivasyon kırıcılar; uyuşturucu, taciz yani duygusal kapanma ve öğrenilmiş çaresizlik durumlarıdır. Uyuşturucu kullanımı, bireyin öğrenme kapasitesini sınırlayan maddelerin vücuda alımına yol açmaktadır. Ayrıca esrar kullanan bir öğrencinin hafızasının daha zayıf olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Esrar kullanımı sonucunda bireyin ruhsal bunalımlar yaşadığı ve depresyon durumlarının ortaya çıktığı da görülmektedir.

Bireyler için her nevi taciz, kronik bir motivasyon zararlısı olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca taciz durumu, bireyde öfke, utangaçlık, aşağılanma duygusu ve depresyon duygularının oluşmasına neden olmaktadır. Bu anlamda olumsuz bir deneyim yaşayan bireyler, kendilerini ‘kirlenmiş’ ve ‘aşağılanmış’ hissedebilmektedir. Bu tarz duygular bireyin motivasyonunu ciddi anlamda kırmaktadır.

Bunun yanı sıra; kronik motivasyon kırıcılardan sonuncusu da öğrenilmiş çaresizliktir. Motivasyon Teknikleri her türlü kırıcının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenilmiş çaresizlik durumu kişinin hangi eylemde bulunursa bulunsun sonucu değiştirmeyeceğine olan inancını yansıtmaktadır. Birey bu durumda mevcut durumu iyileştirmek ya da değiştirmek için hiçbir çabada bulunmak istemeyecektir.

Motivasyon Nasıl Artırılır?

Bu kadar motivasyon kırıcıya karşılık motivasyon nasıl sağlanır sorusuna yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bunun sonucunda kısa ve uzun vadeli motivasyon stratejileri bireylere yardımcı olmaktadır. Bireyler için ateşleyici Motivasyon sözleri gibi anlık etkiler oluşturan doğru stratejiler uygulanmalıdır. Kısa vadeli motivasyon stratejileri, eğitim sürecinde öğretmenlerin başvurmaları gereken önemli yöntemlerden oluşmaktadır. Sonuç olarak kısa dönemli bu stratejiler; durum değişiklikleri ve dürtülerden meydana gelmektedir.

Durum değişiklikleri anlık değişimleri ifade etmektedir. Bir sınıfta, durum değişikliklerine örnek olarak bir öğrencinin esnemesi bile örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında, öğretmenin sınıf tahtasına öğrencileri düşünmeye sevk eden bir söz yazması da örnek olarak verilebilir. Günlük motivasyon sözleri de öğrencileri bir an olsun mevcut düşüncelerden uzaklaştırabilir. Durum değişiklikleri her zaman için öğrenmeyi desteklemektedir. Eğitim sırasında motive olmak için sürekli tekrar eden rutinlere kısa aralar verilmelidir.

Dürtüler de çalışma motivasyonu sağlayan bir istemdir. Basit değişiklikler yapmak, bireylerin tercihlerini farklılaştırmalarına yol açabilmektedir. Mesela bir eğitim ortamında da ufak değişiklerle öğrencilerin dürtüleri harekete geçirilebilir. Örneğin; ortamda müzik çalınması, ortamdaki havayı ve öğrenci tutumlarını değiştirebilir. Öğretmenler, öğrencilerde motivasyon arttırma yöntemi olarak ilgi çekici hikayeler de paylaşabilir. Kısa vadeli motivasyon sağlayıcılar, bireyde kısa sürede olumlu etkiler oluşturmaktadır.

Motivasyon Nasıl Sağlanır? Uzun Vadeli Motivasyon Taktikleri Nelerdir?

Bireylerde ve özellikle öğrencilerde uzun vadeli motivasyon nasıl sağlanır sorusunun cevabı da dikkat alınmalıdır. Öğrenciler Ders çalışma motivasyonu nasıl arttırılır konusunda uzun vadeli stratejilerden destek alabilir. Kısa vadeli motivasyon sağlayıcıların etkileri de mevcut yöntemler gibi kısa dönemlidir. Bu nedenle bireyler tarafından uzun dönemli motivasyon sağlayıcılar dikkate alınmalıdır.

Öğrenciler dışsal motivasyon kadar içsel motivasyonlarına da yönelmelidir. Bu anlamda ilk uzun vadeli motivasyon sağlayıcının özerklik olduğu belirtilmelidir. Çünkü öğrenciler seçim yapma şansına sahip olmayı severler. Bu nedenle öğrencilerin özerklik algıları önemli bir motivasyon sağlayıcıdır. Öğretmenler, özerklik yöntemini kullanmak için öğrencilere seçim hakkı tanımalıdır. Bu bir kitap seçimi olabileceği gibi öğrencilerin yapacakları sunumun yöntemini belirlemek de olabilir. Ayrıca sınıftaki oturma düzeni için de öğrencilere bazı alternatifler sunulabilir.

Bir diğer motivasyon sağlayıcı, yetkilendirmedir. Aslında bu kavram özerklikle bir arada bulunmaktadır. Dahil etme, katılım sağlama ve seçim uzun dönemde motivasyonu artırmaktadır. Despot bir idare tarzı ya da sıkı kontrol ise motivasyona zarar vermektedir. Bir başka motivasyon sağlayıcısı aidiyet duygusudur. Bu duygu sırasında öğrenciler, öğretmenleri tarafından önemsendiklerini hissederler.

Aidiyet duygusunun oluşması için öğretmenlere düşen bazı görevler bulunmaktadır. Bunun için, okulla ilgisi olmayan konularda öğrencilerle görüşmeler yapılabilir. Bunun dışında; müzik dinleyen bir öğrenciyi gören öğretmen, öğrencinin ne dinlediğini sorabilir. Eğitimciler, öğrencilerle olan ilişkilerini geliştirerek aidiyet duygusunun gelişmesine katkı sağlayabilirler.

Uzun dönemde motivasyon nasıl sağlanır sorusuna ‘başarı’ cevabı da verilebilir. Öğrenciler, sınav için motivasyon sözleri ile eğitim hayatında başarı elde ettikçe motivasyonları da artmaktadır. Çünkü öğrenciler herhangi bir başarı elde ettiklerinde beyin bunu algılayarak dopamin salgılamaktadır. Uzun vadeli motivasyon sağlayıcılardan bir başkası da sosyal statüdür. Sosyal statü, dostça bir rekabet sonrasında ortamda iyi sonuçlar sağlamaktadır. Her insan kazanmayı sever ve bu durum insanları iyi hissettirmektedir.

Özellikle gençler için sosyal statünün önemi bir başkadır. Genç bireyler, sosyal statüye göre davranmaktadır. Bu bireyler, kendi akranlarına her zaman için iyi görünmeyi tercih ederler. Bireyler arasında gerçekleşen sağlıklı bir rekabet seviyesi, insan beyninde motivasyon artışına katkı sağlayan kimyasallar salgılamaktadır. Bu maddeler; testosteron ve kortizoldur. Ancak rekabetin düzeyi bu duruma etki eden önemli bir unsurdur. Eğer rekabet düzeyi çok yüksekse bu durum çok yüksek bir stres seviyesine yol açabilmektedir. Bu durumdan ötürü, rekabetin sert değil de dostça olmasına dikkat edilmelidir.

Diğer Uzun Vadeli Motivasyon Stratejileri Nelerdir?

Uzun dönemde motivasyon nasıl sağlanır sorusuna verilebilecek bir başka cevap da onaylama ve değerdir. Bu nedenle; herhangi bir öğrenci kendisini sınıfındaki arkadaşlarına sosyal olarak bağımlı hissettiğinde o öğrencinin öğrenme düzeyi gelişmektedir. Bu öğrenciler, öğrenme konusunda risk almaya daha fazla isteklidir. Bununla birlikte; risk almak ve daha derin amaçlar da uzun dönem motivasyon sağlayıcılar arasında yer almaktadır.

Motivasyon nasıl sağlanır sorusuna kapsamlı cevaplar almak için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından yazılan Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici diğer kitaplara ulaşmak için aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.