aba-yayın-beyin-temelli-ogrenme-ilkeleri-nelerdir

Beyin Temelli Öğrenme İlkeleri Nelerdir?

Beyin temelli öğrenmenin savunucularından Hebb’e göre öğrenmenin belli yöntem ve teknikleri bulunmaktadır. Hebb’e göre öğrenmenin temel dayanağı insanların doğma anına dayanmaktadır. Ancak beyin temelli öğrenme ilkeleri zamanla öğrenilen ve deneyime dayanan süreçlerden oluşmaktadır. İnsan beynindeki sağ ve sol loblar hem birlikte hem ayrı ayrı çalışma özelliğine sahiptir. Bu kurama göre beynin her iki tarafı da paralel bir şekilde çalışmaktadır.

Aynı şekilde Hebb, insanların hem bilinçli ve hem de bilinçsiz bir öğrenme serüveninden geçtiğini savunmaktadır. Özellikle bilinçsiz öğrenme üzerinde durmuş ve bunu örtülü öğrenme olarak kaleme almıştır. Bu gizli öğrenmenin temelinde öğrenme ilkelerinin olduğunun da vurgusunu yapmıştır. İnsanların hayatları boyunca en çok gizli öğrenme tekniğini kullandığının da üzerinde fazlasıyla durmuştur. Beyin temelli öğrenme kavramı o yıllardan günümüze kadar gelişme göstererek hızla ilerlemektedir.

Öğrenme işleminin temelinde sinir sistemi ve beyin bulunmaktadır. Sinirler arası etkileşim oluşturularak öğrenme süreci başlamış olur. Çevrede meydana gelen olay ve olgular sinirlerden geçerek beyne ulaştırılır. Duyusal ya da mantıksal her türlü olay ve eylem beyne iletilerek anlam kazanmaya çalışılır. Beyin temelli ÖĞRENME nasıl uygulanır sorusuna verilecek cevap ise, öğrenme tekniklerinin de tam olarak bu şekilde gerçekleşmesidir.

Beyin Temelli Öğrenme İlkeleri

 • İnsan beyni sağ ve sol bölümlerini kullanarak paralel bir şekilde işlev gösterir. Beyin aynı anda hem tatma hem de duyma işlevlerini beraber yürütür.
 • İnsan fizyolojisi bütün olarak öğrenmeye endekslidir.
 • İnsanların çevresinde olan biteni belli bir kalıba sokma çabası doğuştan gelmektedir.
 • Duyuların olması özellikle öğrenme aşamasında oldukça önemlidir.
 • Beyin hem bütünsel hem de parça olarak her türlü olguya yaklaşır.
 • Öğrenme de çevresel algılar son derece önemlidir.
 • Öğrenme iki şekilde gerçekleşir; bilinçli öğrenme ve bilinçsiz öğrenmedir.
 • Hafıza da iki türden oluşur; mekanik bellek ve uzamsal bellektir.
 • Bilgiler uzamsal bellekte daha kalıcıdır.
 • Uzamsal bellekte kodlamalar yapılır ve bu sayede bilgilerin unutulması zaman alır.
 • Her beynin kendine özgü öğrenme becerisi vardır ve farklıdır.

Hebb’e Göre Öğrenme

Beyin temelli öğrenme ilkeleri benimsendiği takdirde öğrenme eskisine oranla daha kolay ve pratik olmaktadır. Hebb’e göre öğrenme akıl yürütme yoluyla gerçekleşmektedir. Öğrenmenin kavramları arasında tümevarım, tümdengelim ve özelden özele öğrenme kriterleri bulunmaktadır. tüm bunlar akıl yürütme yoluyla gerçekleşmektedir. Akıl yürütme yoluyla öğrenme tekniği yapılan araştırmalar sonucunda öğrenme teknikleri içerisindeki en etkili ve en garanti yöntem olarak kanıtlanmıştır. Öğrenilenlerin hatasız bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız eğer bunu akıl yürütme yoluyla yapmanız gerekmektedir. Bu durum içgüdüsel bir öğrenme tekniği olarak geliştirilmiştir. Yine bu öğrenme metodunda tesadüfe ya da rastlantıya kesinlikle yer yoktur. Her şey bilinçli bir şekilde öğrenilir ve devam ettirilir.

Beyin temelli öğrenme ilkeleri hakkında kapsamlı cevap almak için Eric Jensen ve Liesl McConchie tarafından yazılan Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel konularda hazırlanan ilgi çekici diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.