aba-yayın-asperger-tedavi-yontemleri-nelerdir

Asperger Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bireylerde görülen Asperger Sendromu ile ilgili olarak merak edilen konuların başında Asperger tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bilindiği gibi Asperger Sendromu, bireylerde sosyal becerilerin diğer bireylere göre farklı olmasına neden olmaktadır. Beynin yapısına etki eden ya da fonksiyonlarını yakından etkileyen Asperger için erken tanı son derece önemlidir.

Erken tanı sayesinde Asperger’in olumsuz etkilerini en aza indirmek mümkündür. Çünkü erken tanı dışında Asperger Sendromu’nun tedavisine yönelik somut bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Tüm iyileştirme çalışmaları yalnızca sendromun etkilerini azaltmaya yönelik olmaktadır. Asperger Sendromu büyük oranda genetik ve çevresel etmenlere bağlı olduğu için aynı aile bireylerinde görülme ihtimali de bulunmaktadır.

Asperger Tedavi Yöntemleri Ne İşe Yarar?

Asperger Sendromu erken teşhis sonucunda verilen eğitimlerle yaklaşık %50 ve üzeri oranda sendromun etkilerini en alt seviyeye indirmektedir. Asperger tedavi yöntemleri sayesinde bireyin iletişim becerileri geliştirilmektedir. Zamanında alınan önlemler ve uygulanan yöntemler sonucunda ergenlik çağına gelen bazı çocukların, diğer çocuklardan hiçbir farkı kalmayabilir. Bu nedenle, gelişim sürecinde çocukların hareketleri doğru bir şekilde takip edilmelidir.

Asperger Sendromu’na sahip olan çocuklarla ilgili teşhis ancak uzman tarafından konulabilmektedir. Sendroma sahip olan çocukların dış görünüşlerinde bir farklılık bulunmamaktadır. Farklılık sadece davranışlarda kendini göstermektedir. Çocuk ruh hastalıkları uzmanları ile çocuk nörologları sendromun teşhisinde yardımcı olmaktadır.

Asperger Sendromu Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?

Asperger Sendromu belirtileri sendromun tespitinde işlevsel olmaktadır. Genel olarak Asperger Sendromu’na sahip bireyler:

  • Göz temasından kaçınırlar,
  • İletişim becerileri çok gelişmemiştir,
  • Monoton bir konuşmaya sahiptirler,
  • Konuşmada geçen mecazi ifadeleri anlamayabilirler,
  • Aynı davranışları ve rutin hareketleri severler,
  • Rutinin dışına çıkılmasından rahatsızlık duyarlar,
  • Bazı durumlarda anlamsız konuşmalar sergileyebilirler,
  • Belirli nesnelere düşkünlükleri olabilir.

Böyle durumlarda bir uzman desteği almak son derece önemlidir. Bazı yönleriyle Otizm ile Asperger Sendromu arasında farklılıklar bulunmaktadır. Asperger’de konuşma sırasında bireyin durumu anlaşılmayabilir. Bu durum, sendromun tespitini zorlaştıran önemli bir unsurdur.

Bireylerin erken teşhis sayesinde yaşam kaliteleri ciddi düzeyde artmaktadır. Uzman kontrolünde verilen eğitimler sonucunda bireyler olumlu sonuçlar almaktadır. Asperger tedavi yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın Yüksek İşlevli Otizm: Asperger Sendromu kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer ilgi çekici konularda hazırlanan kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinde erişebilirsiniz.