aba-yayın-asperger-sendromu-belirtileri-nelerdir

Asperger Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Beyindeki anomalilerden kaynaklanan Asperger Sendromu belirtileri, sendrom hakkında önemli ipuçları vermektedir. Özellikle erken yaşta teşhise imkan tanıyan belirtiler, Asperger Sendromu’nun etkilerini en aza indirmek için önemlidir. Genellikle sosyal davranışlarda kendini gösteren Asperger Sendromu’nun tespiti, bazı durumlarda yetişkinlik dönemine kadar uzanabilmektedir.

Sendromunda ortaya çıkmasına etki eden faktörler olarak pek çok tartışma bulunmaktadır. Genel varılan kanıya göre Asperger Sendromu, genetik faktörlere ve çevresel etkenlere bağlı olarak gelişmektedir. Ağırlıklı olarak genetik faktörlere dayalı olması, bireyde görülen sendromun, aile bireylerinde de bulunmasını beraberinde getirebilmektedir.

Asperger Sendromu erken teşhis edildiğinde, bozukluğun neden olduğu olumsuz etkiler azaltılabilir. Bu durum bireyin topluma rahatlıkla karışmasına ve iletişim sorunlarını büyük ölçüde çözmeye yardımcı olmaktadır.

Asperger Sendromu Nasıl Görülür?

Asperger sendromu olan bireylerde sosyal yaşamda iletişim bozukları görülmektedir. Kendini yeterli düzeyde ifade edebilme, söylenen sözlere doğru tepkiler verme ve vücut dilini doğru anlayamama Asperger’in yol açtığı durumlardan yalnızca birkaçıdır. Asperger Sendromu belirtileri genel hatlarıyla şöyle sıralanabilir:

  • Arkadaşlık kurmada yaşanan sorunlar,
  • İletişim problemleri,
  • Normalden farklı mimik kullanma ya da jest ve mimik kullanmama,
  • Empati yeteneğinin sınırlı olması ya da hiç olmaması,
  • Gündelik rutin eylemlere ciddi anlamda bağımlı olmak,
  • Normal konuşma içerisinde yer alan ironi ya da mecazlı anlatımları algılayamama,
  • Aynı motor davranışları sergileme,
  • El-vücut koordinasyonun görülen bozukluklar.

Asperger Sendromu Belirtileri Nasıl Tedavi Edilir?

Asperger Sendromu’nun bilinen etkili bir tedavisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, erken tanı ve erken tanıya dayalı çalışmalar yapmak Asperger’in olumsuz etkilerini azaltmada oldukça işlevseldir. Asperger’in etkileri en az indirildiğinde birey, topluma normal bir birey gibi katılabilmektedir. Hatta erken teşhise dayalı çalışmalar sonucunda bireyler, yaşamlarını idame ettirebilecekleri şekilde iş hayatına da girebilirler.

Asperger Sendromu’nu direkt olarak tespit edecek bir test olmadığı için teşhisin bazı durumlarda geciktiği de görülebilmektedir. Bu nedenle çocukların erken dönemdeki hareketleri dikkatli bir şekilde incelenmeli, herhangi bir şüphe durumunda dahi uzman desteğine yönelmek gerekmektedir.

Asperger Sendromu belirtileri hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın Yüksek İşlevli Otizm: Asperger Sendromu kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel konularda hazırlanan diğer kitaplara da aba Yayın resim internet sitesinden erişebilirsiniz.