aba-yayin-asperger-sendromunda-ogrenme-sorunlari

Asperger Sendromunda Öğrenme Sorunları

Asperger Sendromunda öğrenme sorunları sıkça karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde akademik yaşam oldukça karmaşıktır ve müfredat giderek zorlaşmaktadır. Başarı beklentisi ve talebi de bununla doğru orantılı olarak artmaktadır. Asperger Sendromlu ya da buna yakın özellikteki çocuklar bu anlamda oldukça zorlanmaktadır. Hatta akademik yaşantılarındaki değişik öğrenme biçimleri, davranışları ve sosyal ilişkilerindeki problemler nedeniyle Asperger Sendromlu çocukların hekim ya da psikologlarla görüşmeleri tavsiye edilebilir. Öğrenme bozukluğu olan çocuklarda Asperger Sendromu ve Otizm belirtilerinin araştırması gerekir. Çünkü bu sorunla başvuran çocukların %30’luk diliminde otizm özelliklerine rastlanmıştır. Atipik öğrenen ya da bilişsel yetileri arasında uçurumlar bulunan her öğrencide temel sorun Asperger Sendromu olabilir.

Asperger Sendromunda Öğrenme Sorunları: Öğrenme İle İlgili Akademik Sorunlar

Öğrenme ile ilgili birtakım akademik sorunlar görülmektedir. Bu sorunlar; sözel olmayan öğrenme bozukluğu, zamanı iyi ayarlayamama, suçluluk duygusu, hüsrana uğrama eşiğinin düşük olması ve buna bağlı olarak gelişen tepkiler, dikkat eksikliği, işleyen bellek zayıflığı, motivasyon eksikliği, şiddet eğilimi, sosyal ilişki kuramama, seçici işitsel yanıt verme, diğer insanların farkında olamama, kendine özgü öğrenme şeklinde sıralanabilir.

Bu öğrenme bozuklukları içerisinde disleksi ve diskalkuli de yer alabilir. Makrografi görülebilir. Asperger Sendromuna sahip bazı çocuklarda görsel düşünce daha baskındır. Kavramsal düşüncenin ise yetersiz kalması söz konusu olabilir. Zaman zaman ilgi alanları okul müfredatı ile çakışabilir. Okuma yazmayı çok kolay ve erken öğrenebilir, matematikte çok başarılı olabilirler. Ancak bu örnekler seyrektir.

Asperger Sendromlu bireyler için teknik bilgiler ön plandadır. Pratik yargı ve olaylara ait bilgiler ise ikinci planda kalır. Bilginin ayrıntılarına odaklanmaları söz konusudur. Kurallara aşırı bağlı olabilirler. Bir kuram oluşturarak ya da bir kuramı benimseyerek  edindikleri her yeni bilgiyi o kuram çerçevesinde değerlendirebilirler. Tümce yapıları biçimseldir ve sözcük dağarcığı yazılı dilin getirdiği bilgileri içerir.

Okul Hayatında Karşılaşılabilecek Zorluklar

Asperger Sendromlu çocuklar normal okullarda eğitim alabilirler. Ancak; Asperger Sendromunda öğrenme sorunları görülmesi ya da özel gereksinimleri olması dolayısıyla çeşitli zorluklar yaşamaları söz konusu olabilir. Alay edilme, taciz ve saldırıya uğrama, uzun süren hayal kırıklıkları, özgüven eksikliği gibi problemler eğitimlerini ve sosyal ilişkilerini zorlaştıracaktır. Gelişimsel farklılıklar, iletişim problemleri, rutin gereksinimler, ilgi alanlarının değişiklik göstermesi, toplumsal zorluklar, stres, kendini başka biri olarak gösterme eğilimi gibi sorunlar yaşamaları söz konusu olabilir.

Asperger Sendromunda öğrenme sorunları ya da Asperger Sendromuna dair merak ettiğiniz diğer konular hakkında daha detaylı bilgi için, Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın “Yüksek İşlevli Otizm Asperger Sendromu” adlı kitabına buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla yayın ve Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın diğer kitapları için aba Yayın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.