aba-yayın-steam-nedir-ne-ise-yarar

Steam Nedir? Ne işe Yarar?

Steam, sanatın inşa edilmesiyle aynı anlama gelmemektedir. Steam nedir denildiğinde kısaca; bir araya gelen farklı bileşenlerin yeni bir ürün oluşturması şeklinde ifade edilebilir. Yeni ürün oluşturan bu farklı bileşenler aynı zamanda birbirini geliştirmektedir. Mesela bir müzik eğitiminde bile daha derin anlamlar ortaya çıkarmak için farklı kafiye kalıplarında dil sanatı geliştirilmektedir. Yazılan sözler müziğe aktarılana kadar sadece sözcük olma özelliği taşır. Ne zaman ki müzik ile bütünleşirse o durumda sanat olma özelliğine sahip olur.

Sanat entegrasyonu son derece önemli bir öğreti aracıdır. Sanat bu süreç içerisinde hem sanat olma özelliğini korur hem de müfredat şeklinde kalır. Ancak steam bir müfredattan daha çok derine inerek duruma anlam kazandırmaktadır. Özellikle çoğu eğitim kurumu ‘STEAM’ın bir sanat entegrasyonu olarak görmektedir. Son zamanlarda yöneticiler ve eğitimciler öğretim stratejilerine steami dahil etmeye başlamıştır. Steam nedir sorusu özellikle son zamanlarda çoğu kurumun ve eğitim merkezlerinin dikkatini çekmektedir.

Okulların bazıları sanat entegrasyonu kullandıklarını beyan etmektedir. Ancak görünen o ki, öğretimde uygulanan stratejiler ve operasyonel prosedürler genellikle çok az entegrasyonun hayata geçtiğini ortaya koymaktadır. Okullarda karşılaşılan sıkıntıların başında en çok öğretmenlerin sınıflarda halen daha yalnız kaldıkları ve çalıştıkları gelmektedir. Ayrıca steam öğretmenleri ile sanat alanında eğitim veren öğretmenler arasında gerçek bir işbirliği söz konusu değildir. Böyle bir kanıtta bulunmamaktadır.

Öğrencileri heyecanlandıran steam, öğretim stratejisi olduğunda onları çok fazla etkilememektedir. Yaşanan bir diğer sorun ise öğrencilerin sanat formunu ya da steam malzemesini iyi anlama konusunda yetersizdirler. Bununla birlikte yöneticiler ve öğretmenler steamin gerçek yönlerini derinlemesine incelediklerinde, heyecan ve gerçeklik kontrolleri tüm personeli ya da öğrencileri büyük ölçüde etkisi altına almaktadır. STEAM sayesinde öğretmenler ve öğrenciler birlikte bazı yaratıcı etkinlikler yaptıklarının farkına varırlar.

Steam Nedir? Yaratıcılık ve Beceri Konusunda Oluşan Yardımlar Nelerdir?

STEAM, yaratıcı etkinliklerin yapılmasına katkı sağlamaktadır. Ancak öğrencilerin problem çözme yeteneklerini besleyen ve geliştiren doğuştan gelen yaratıcılığa ise etki etmemektedir. Bir gruba koçluk yapmak ve yaratıcılığı teşvik eden öğrenme yolları ile öğrenciler ateşlenmektedir. Öğrenme sonuçlarında önemli bir değişiklik yapmak için öğretim yapılarının mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Steam nedir ne işe yarar sorusu bir grup öğretmenin sanatsal yetenekleri olduğunu keşfetmelerine yardımcı olma adına sorulmaktadır.

Yaratıcılık konusunda belli bir düzeye sahip olmayan ve zayıf olan insanlar, bunu hızlı bir şekilde değiştirememektedir. Bunun altında yatan en büyük sebep ise çoğu insanın yaratıcılık ile beceriyi birbirine karıştırmasıdır. Yaratıcılık; yapılmak istenen yeni bir şeyi ifade ederken, beceri ise; ortaya konulan bu yeni şeyi yapma yöntemi olarak ifade edilmektedir. Bununla beraber çok yaratıcı fikirleri olan ancak bu fikirleri başkalarının takdir edebileceği bir ürüne dönüştürecek beceriden yoksun insanlarda bulunmaktadır.

Yaratıcı fikri olup da beceri sahibi olmayan insanların en çok hataya düştüğü nokta ise, bu beceri eksikliğini yaratıcılık eksikliği olarak görmesidir. Tam da steam nedir sorusu ne konusunun güzelliği burada devreye girmektedir. Öncelikle yaratıcı eğitimcilerden fikirlerini ortaya koyup ve üretime geçmesi istenir. Daha sonra STEAM öğretmeninin ürünü teslim etmeye yardımcı olacak beceriyi ortaya koyması istenir. Bu öğretmenler beceri sanatına sahip öğretmenler ya da sanatçılar ile birlikte çalışarak fikir ürünlerini ortaya çıkarırlar.

STEAM Uygulama Yöntemleri

STEAM’in bir diğer olumlu özelliği ise; eğitimcilerin bunu bölgeye ya da okullara en uygun şekilde uygulayabilmesidir. STEAM sayesinde çeşitli yöntemler kullanılarak devlet okullarında, özel okullarda ve dini temelli okullarda çalışılmaktadır. STEAM, yönetici tarafından başlatılan ve desteklenen bölge çapında bir yaklaşım olma özelliğine sahiptir. Müdür ve başöğretmen tarafından başlatılan tüm okul yaklaşımını da içermektedir. Ayrıca bir öğretmen ya da bir grup öğretmen ve müdür ya da başöğretmen tarafından bireysel olarak başlatılan yaklaşım şeklinde de yorumlanabilir.

Steam nedir sorusu her durumda STEAM uygulamasının startı olarak düşünülmektedir. İlk olarak, standart testlerde öğrenci puanlarını ve başarısını artırmak için öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmektedir. Bilindiği gibi bu testler hayatın gerçekleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte yöneticiler ve öğretmenler müfredatı uygulamak için daha ilginç ve daha yaratıcı yollar aramaktadır. Özellikle öğrencilerin teknoloji ile etkileşim içerisinde olduklarını gördükçe daha da büyüdüklerini fark ettiler. Öğrenciler, yaratıcılıklarını sınıfta kullanmak ve öğrenim sürecine aktif olarak katılmayı amaçlamaktadır.

Steam nedir sorusuna ayrıntılı bir cevap almak istiyorsanız David A.Sousa ve Tom Pilecki tarafından kaleme alınan STEM’den STEAM’e: Sanatı Entegre Eden Beyne Uyumlu Stratejiler ve Dersler kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer ilgili çekici kitaplar için de aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.