aba-yayın-otizm-erken-belirtileri-nelerdir

Otizm Erken Belirtileri Nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğu durumunda erken teşhisin önemi son derece büyüktür. Bu nedenle otizm erken belirtileri dikkate alınması gereken konuların başında yer almaktadır. Aslında otizm olduğu düşünülen otizm olmayan bazı davranışlar ebeveynleri yanıltabilmektedir. Çocuklarda görülen bazı hareketler otizm olarak algılansa da bazen çocukların karakteristik özellikleri nedeniyle de meydana gelebilir. Bu durum otizme benzeyen davranışların gerçekten otizm kaynaklı mı yoksa çocukların kendilerine has davranış kalıplarından mı kaynaklandığı sorusunu gündeme getirmektedir.

Otizm belirtisi olarak çocuklarda göz kontağı önemli bir kıstastır. Kesin olmamakla birlikte, çocukların ebeveynleri ile uzun süreli göz temasından kaçınmaları ve çekingen davranmaları otizm şüphesini meydan getirmektedir. Otizm durumunda bireylerde konuşma bozuklukları da görülmektedir. Örneğin bu tür bireyler hiç konuşamadıkları gibi tuhaf cümlelerle de konuşabilmektedir. Otizmli bireylerin mimik gelişimleri de standart bir bireyden farklı gelişebilir.

Otizm Erken Belirtileri Arasında İletişim Problemleri

Otizmli bireyler için iletişim sorunları farklı şekilde kendini gösterebilmektedir. Herhangi bir ihtiyaçları olduğunda ihtiyacını belli etmek için ebeveynin kolunu çekme ya da ağlama şeklinde taleplerini belli etmeye çalışırlar. Onlar, genellikle istedikleri nesneyi işaret ederek gösteremezler. Otizm erken belirtileri arasında göz teması farklılıkları ile birlikte iletişim problemleri ağır basmaktadır.

Bazı çocuklarda rutin hareketler gözlemlenmektedir. Yani sürekli aynı hareketler anlamsız bir biçimde tekrar edebilir. Otizmli bireyler kendi akranlarından rahatsızlık duyabilirler. Grup oyunlarından ziyade bireysel olarak hareket ederler.

Bebeklik Döneminde Hangi Belirtiler Gözlemlenir?

Otizmli bireyler bebeklik dönemlerinde de farklı davranışlar sergilemektedir. Örneğin bir bebek için standart bir rahatlama anı olan anne kucağı, otizmli bir bebek için her zaman sakinleştirici bir ortam olmayabilir. Bazı durumlarda uzun süre boyunca anne kucağında dahi sakinleşmeyen bebekler otizm belirtisi sergiliyor olabilir.

Otizm durumunun erken teşhis edilmesi, bireylerin sosyal yönden zayıflıklarının giderilmesi açısından önemlidir. Bu sayede sosyal yönleri güçlendiren çalışmalar yapılabilir. Erken teşhis, otizm etkilerini azaltmada işlevsel olduğu için ebeveynler tarafından dikkatlice gözlemlenmelidir. Bu konuda ailelere pek çok görev düşmekle birlikte her zaman için profesyonel destek almak önerilebilir.

Otizm erken belirtileri hakkında detaylı bilgi almak için aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Otizm ile ilgili detaylı bilgiler edinmek için Hayatta Kalma Rehberi: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar (ve Anne Babaları) İçin kitabına Google Books’tan ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz.