aba-yayın-ogrenme-bicimleri-neden-farklidir

Öğrenme Biçimleri Neden Farklıdır?

Her bireyin öğrenme biçimleri aynı olmayabilir. Öğrenme stillerindeki bu farklılık, doğru öğrenme yönteminin tespitini gerekli kılmaktadır. Doğru öğrenme yöntemi uygulandığında, verimli ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşmektedir.

İnsanların hayatı algılama biçimleri, öğrenme yöntemlerine etkide bulunmaktadır. Genelde, hayatı algılama sırasında daha yoğun olarak kullanılan duyu organları, aynı zamanda öğrenmede tercih edilen duyu organlarını da belirlemektedir. Öğrenme stillerinin birbirinden farklı olması, her yöntemin her bireye uygun olmayacağı anlamına gelmektedir.

Verimli bir öğrenme elde etmek isteyenlerin kendi yeteneklerine ve yapılarına uygun olan öğrenme stilini kullanmaları gerekmektedir. Bu süreçte doğru öğrenme yöntemini tespit aşamasında, profesyonel kuruluşlar tarafından birbirinden farklı Öğrenme Stili Testi uygulanmaktadır. Bununla birlikte; aileyle ve bireyle yapılan görüşmeler de öğrenme yöntemini belirlemede işlevseldir.

Öğrenme Biçimleri Nelerdir?

Birbirinden farklı olan öğrenme yöntemleri; Görsel öğrenme stili, Dokunsal öğrenme stili yani Kinestetik öğrenme stili ve sözel öğrenme stili olmak üzere ayrılmaktadır. Bireyler görsel öğrenme yönteminde adından da anlaşıldığı üzere, görerek öğrenmektedir. Bu yöntemde, Görsel öğeler sayesinde konular algılanmaktadır. Bu yöntemde yer alan görsel öğeler; grafik, diyagram, şekiller, haritalar vb. unsurlardır.

Görsel yönteme yatkın olan bireyler, öğrenme sürecinde not çıkarmayı severler. Not çıkarma sırasında farklı renkte kalemlerin kullanılması öğrenmeyi hızlandırır. Çünkü bu durum, alınan notların zihinde daha kalıcı hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Bunun dışında, ders notlarının tekrarı sırasında önemli görülen kısımların altı çizilebilir. Altı çizilen cümlelerin daha kolay hatırlanması, görsel öğrenme biçimine sahip olan bireylerde mümkün olmaktadır.

Öğrenme biçimleri arasında yer alan işitsel yöntemde ise sesli öğeler önem kazanmaktadır. Bu kalıba sahip bireyler, yeni bilgileri duyarak daha verimli bir biçimde öğrenirler. Yüksek sesle okuyarak ders çalışma usulü, bu biçimde oldukça etkili sonuçlar sağlamaktadır. Konu tekrarlarının yapılması, ses kayıtlarının dinlenmesi ve birey tarafından sesli olarak konuların okunması kalıcı bir şekilde öğrenmeye yardımcı olmaktadır.

Kinestetik Öğrenme Biçimi Tam Olarak Nasıl Gerçekleşir?

Dokunsal öğrenme yöntemi olarak da adlandırılan kinestetik stilinde, dokunmak ve uygulamalar yapmak önemlidir. Bu biçimde, verimli öğrenebilen bireylerin uzun süren aktivitelerden sıkıldıkları görülmektedir. Ders dinleme ya da çalışma sırasında bu bireylerde sabit bir şekilde duramama sorunu yaşanabilir. Sürekli hareket etme ve kıpır kıpır olma, bu yönteme sahip olan bireylerde sıklıkla gözlemlenmektedir.

Sözel Öğrenme Yöntemine Yatkın Olanlarda Hangi Özellikler Görülür?

Sözel öğrenme yöntemine yatkın olanların, görsel yönteme yatkın olanlarla aynı özellikler sergiledikleri görülmektedir. Bu bireyler, dergi ve makale okumaktan mutluluk duyarlar. Gazete ve dergi gibi materyaller, sözel öğrenmede faydalı sonuçlar sağlamaktadır. Sözel öğrenme biçimine sahip olanlar, araştırma ödevleri ile bilgi düzeylerini artırabilirler. Öğrenme sürecinde araştırma çalışmaları yapmak verimli bir öğrenme için gereklidir.

Öğrenme Biçimleri Neden Aynı Değildir?

Bireylerin sahip oldukları özellikler birbirinin aynısı değildir. Bu farklılık, öğrenme stilleri için de geçerlidir. Sahip olunan farklı özellikler de öğrenme stillerinin farklılaşmasına yol açmaktadır. Her bireyin, diğer bireylere göre daha başarılı oldukları alanlar bulunmaktadır. Bireydeki bu güçlü yanlar, öğrenme aşamalarında nasıl bir metotla etkin sonuçlar elde edileceğine yol göstermektedir.

Kolb’un Öğrenme Stilleri Nedir?

Kolb, öğrenme stilleri hakkında ilgi gören çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışmalara göre deneyimin bilgiye evrildiği süreç, öğrenme olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar kendi yaşamlarında karşılaştıkları olaylarla öğrenirler. Öğrenmenin deneyimsel bir yöntem olarak tanımlandığı bu kavramda, öğrenme süreci, sonuçtan daha önemli sayılmaktadır.

Bireyler, günlük yaşamlarında öğrenmek için en verimli olan yöntemleri tercih etmeliler. Çünkü ancak bu sayede, öğrenme adına kısa sürede etkili sonuçlar elde edilebilir. Kalıcı bir öğrenme için bireyin yapısına uygun metotlar tercih edilerek öğrenme süreci başarılı hale getirilebilir.

Öğrenme biçimleri hakkında detaylı bilgi almak için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından kaleme alınan Beyin Temelli Öğrenme kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici yayınlara ulaşmak için de aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.