aba-yayın-gelecegin-meslekleri-icerisinde-biyoteknolojinin-yeri

Geleceğin Meslekleri İçerisinde Biyoteknolojinin Yeri

Biyoteknoloji birçok endüstri uygulamalarında kullanılmaktadır. Gelecekte genç beyinler; devlet kurumlarında, özel şirketlerde, düzenleyici kurumlarda ve klinik laboratuvarlara ait kuruluşlarda iş bulma imkanına sahip olacaktır. Geleceğin meslekleri yeni kurulan küçük start-up’lardan tutun da küresel ilaç liderlerine kadar ulaşmaktadır. Geleceğin meslekleri 2021 arasında yeni kurulan küçük start-up’lardan tutun da küresel ilaç liderlerine kadar ulaşmaktadır. Tarım Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Enstitülerine kadar federal statüye kadar pek çok finans kuruluşlarında çeşitli büyüklükte ve tipte iş hacmi mevcuttur. Biyoteknolojinin kullanıldığı alanlar içerisinde insan sağlığından bilimsel araştırmalara kadar pek çok alan bulunmaktadır.

Geleceğin Meslekleri Arasında Sağlık Sektörü

Biyoteknoloji ilaç endüstrisi olarak son 25 yılda oldukça büyüme kat etmiştir. Biyoteknoloji ile üretilen ilk ilaç olan insülin 1982’den bu yana insanların yaşamını iyileştirmeye ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Geleceğin meslekleri 1982 yılından itibaren biyoteknoloji alanında hastalıkları tedavi eden ve önleyen çok sayıda ilaç ve aşıyı piyasaya sürmüştür. Yine piyasaya sürülen ilaçlara ek olarak yeni birçok ilaçta piyasaya sürülmeyi beklemektedir.

Hastalıkları tedavi eden ve önleyen pek çok ilaç bulunmaktadır. Çoğu biyoteknoloji şirketi insan sağlığına yararı ve kar potansiyeli gerekçeleriyle bu alanda çalışmaktadır. Bir ilacı piyasaya sürmek yaklaşık olarak 12-15 yılı almaktadır. Ayrıca bu ilaçlar milyonlarca dolarlık yatırımları da gerekli kılmaktadır. Biyoteknolojinin en aktif olarak kullanıldığı alan sağlık sektörüdür. Bu sektörde günümüzde pek çok ilaç üretilmektedir. Bunların başında; kanser, AIDS, astım, kalp rahatsızlıkları, hemofili, antibiyotikler, vitaminler, doğum kontrol hapları gelmektedir. Yine kemoterapi için kullanılan kanser ilaçları, yanık ve kırıklar için protezlerde bulunmaktadır.

Geleceğin meslekleri 2030 yılına kadar biyoteknoloji endüstrisi alanında tanı testi üretilmeye devam edecektir. Özellikle hamilelik testi, yüksek kolesterol tanısı koymaya yardımcı olan testler, meme kanserine yönelik testler ve rahimdeki bir bebeğin Down sendromlu olup olmadığını ölçen testler bulunmaktadır. Sağlık sektörünün araştırma alanları içerisinde gen tedavileri yer almaktadır. sağlıklı DNA kopyaları sağlamak için değiştirilmiş virüsler kullanılarak genetik hastalıklar tedavi edilmektedir. Ayrıca kök hücreler; kan hücresi, kas hücresi ve beyin hücresi gibi pek çok farklı hücre türüne dönüşebilmektedir.

Tarım ve Gıda Sektörü

Geleceğin meslekleri arasında yer alan biyoteknoloji endüstrisi tarım ve gıda alanında da önemli çözümlere ulaşmayı sağlamaktadır. Mahsul verimini artırmak ve bitkilerin hastalıklarını yok etmek, böcek ve kuraklığın üstesinden gelmek için direnç artırımına gidilmektedir. Hayvan hastalıklarını tedavi etmede ve süt üretimini artırmada etkili çözümler oluşturulmaktadır. Ayrıca gıdaları işlemek ve sağlıklı gelişimini sağlamak için biyoteknolojisi endüstrisi kullanılmaktadır.

Geleceği olan meslekler içerisinde ürünlerin korunmasını destekleyen iş kolları bulunmaktadır. Böcekleri yok etmek için kullanılan toksinler genler sayesinde çeşitli ürünlere aktarılmaktadır. Bu sayede böcekler bitkinin az bir miktarını yese dahi hemen ölecektir. Feromon adı verilen kimyasalların amacı böcekleri tuzağa düşürerek böcek ilacı kullanma gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca bitkiler arasında bulunan sadece yabani otların ölümüne sebep olan ilaçlarda üretilmektedir.

Tarım şirketleri et ve süt ürünlerinin üretilmesinde ve diğer gıdaların işlenmesinde biyoteknolojik teknikler kullanılmaktadır. Süt üretimini artırmaya yönelik geliştirilen hormonlar sayesinde hayvan ırklarında klonlamaya gidilmiştir. Future jobs-geleceğin meslekleri içerisinde tarım ve gıda sektöre önemli bir gelişime adım atmıştır. Tarım ve gıda alanında yapılan araştırmaların çoğu büyük tarım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Fakat biyoteknoloji şirketlerinin sadece %2’si tarım sektörü ile ilgilenmektedir.

Geleceğin En Popüler Meslekleri

Biyoteknoloji alanında geleceğin meslekleri ile ilgili Türkiye’de henüz bir veri havuzu oluşturulmamıştır. Ancak her geçen gün bu alanda insan eğilimine yönelik ihtiyaçlar artmaktadır. Biyoteknoloji denilince akla belli başlı meslek dalları gelmektedir. Bunların başlıcaları; biyomühendisler, biyokimyasalcılar ve laboratuvar çalışanları gelmektedir. Bu meslek grupları içerisinde yer alan ‘Biyomedikal Mühendisleri’ tıp problemlerine çözüm bulmak için mühendislik ve biyolojik uzmanlığını bir arada kullanmaktadır.

‘Biyokimyacılar’ ise canlıların kimyasal özelliklerini, hücre gelişimlerini, hücre büyümesini ve kalıtımsal olan hastalıkları incelemek için geliştirilmiştir. Geleceğin en iyi meslekleri arasında bulunan ‘Tıp Bilimcileri’ hastalıkları ve hastalıklar için alınan önlemleri araştırmak ve iyileştirmek için klinik araştırmalar yapmaktadır. ‘Klinik Teknisyenler’ ise vücut sıvılarını, doku-bakteri kültürlerini ve diğer maddelerin örneklerini toplarlar. Toplanan bu örnekler testlere tabi tutulur ve sonuçları analiz edilir.

Gelecekte yok olmayacak meslekler arasında ‘Mikrobiyologlar’ bulunmaktadır. Biyomedikal ve endüstriyel ürünler üretmek için virüsleri, bakterileri ve bağışıklık sistemini incelerler. Bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavisinde yardımcı olacak araştırma projeleri ve laboratuvar deneyleri yaparlar. ‘Süreç Geliştiren Bilim İnsanları’ bir kuruluşun laboratuvarındaki üretim sürecini denetler ve kalite-verimliliği artırmak için çeşitli yolları tespit ederler. ‘Bio-üretim Uzmanları’ ise ürünlerin üretim süreci boyunca saflık, güvenlik ve kalite gereksinimlerini karşılamak için yöntemler geliştirmektedir.

Geleceğin meslekleri arasında yer alan ‘İş Geliştirme Yöneticileri’ biyoteknoloji şirketlerinin büyüme ve yatırım stratejilerini belirlemede yardımcı olmaktadır. Ayrıntılı pazar analizi ve rekabetçi istihbarat ortamını derinlemesine inceler ve gerekli önlemleri ayrıntılarıyla sunar. ‘Ürün Stratejisi ve Ticarileştirme Direktörleri’ lansman, pazar geliştirme, pazarlama, satış ve lojistik gibi yeni biyoteknolojik ürünler için stratejiler belirlerler. Stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Büyüme ve karlılığın arttırılmasında, düzenleyici kalite gerekliliklerine uyulmasında büyük sorumluluklar üstlenme gibi çalışma alanları vardır.

Geleceğin meslekleri hakkında detaylı bilgi almak için Biyoteknoloji Çağına Hoş Geldiniz kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilgi çekici diğer kitaplara da aba Yayın resmi internet sitesinden erişebilirsiniz.