aba-yayin-fiziksel-aktivite-hareket-ve-saglik

Fiziksel Aktivite: Hareket ve Sağlık

Beyni etkileyen çok sayıda faktör bulunduğundan bahsetmiştik. İnsan sağlığı da aynı şekilde çok sayıda unsura bağlı olarak değişmektedir. Sağlığa katkı sağlayan fiziksel aktivite benzer şekilde beynin mevcut durumuna da olumlu katkılar sağlamaktadır. Sonuç olarak; hareket ve sağlık birbiri ile doğru orantılı olan iki kavramdır.

Fiziksel hareketler insan sağlığı söz konusu olduğunda inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Öncelikle bağışıklık sisteminin fiziksel çalışmalar sonucunda arttığı söylenebilir. Bu durum ise hastalıklardan korunmamıza yardımcı olmaktadır. İnsanlar tarafından uygulanan düzenli egzersiz rutinleri sağlıklı yaşam süresini uzatabilmektedir. Aslında hareketin sağladığı olumlu fayda yalnızca yaşam süresini uzatması değildir. Aynı şekilde hareket sayesinde insanlar, yaşlılığa kadar sağlıklı kaldıkları süreyi de uzatabilmektedir.

Fiziksel Aktivite Öğrencilere Okulda Yardımcı Olur mu?

Öğrencilerin yoğun ders süreçleri arasında fiziksel aktivite için vakit ayıramadıkları zamanlar olabilir. Zaten genelde hemen her öğrenci neredeyse aynı durumdadır. Yoğun dersler arasında spor yapmak gibi bir endişesi olan öğrencileri cidden tebrik etmek gerekir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki spor yapan öğrencilerin okul başarısı da dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. Fiziksel çalışmalar sayesinde öğrenciler üzerinde hemen görülebilen olumlu etkiler oluşabilmektedir.

Fiziksel olarak aktif olan öğrencilerin derslere katılımları her zaman için daha iyidir. Aynı zamanda bu öğrencilerin daha yüksek zindelik durumları mevcut olduğundan derslere devamsızlık yapma düzeyleri de oldukça düşüktür. Hatta bu konuda bir çalışma da yapılmıştır. Çalışma 3 yıl süre ile öğrencilerin takibine yönelik olarak uygulanmıştır. Bir grup öğrenci 3 yıl boyunca fiziksel hareketlerini belirli bir oranda azaltırken diğer grup da aynı oranda hareketlerini artırmıştır.

Fiziksel Hareket Devamsızlığa Nasıl Etki Ediyor?

Çalışma sonucunda fiziksel hareketi azaltan öğrencilerin ders devamsızlıklarının arttığı, diğer gruptaki öğrencilerin ise ders devamsızlıklarının azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak hayat içerisinde daha az aktif olan öğrencilerin derse katılma isteklerinin daha az olduğu tespit edilmiştir. İstikrarlı bir şekilde spor yapan öğrencilerin hasta olma oranları da azalmaktadır. Bu durum sınıf sağlığını yakından etkilemektedir. Çünkü hasta olan bir öğrencinin bu hastalığı diğer arkadaşlarına da bulaştırma riski bulunmaktadır.

Fiziksel aktivite öğrenci başarısını yakından etkileyen önemli bir unsurdur. Konu hakkında detaylı bilgi almak için Eric Jensen ve Liesl Mcconchie tarafından yazılan Beyin Temelli Öğrenme: Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğrenciler Aslında Nasıl Öğrenir? Kitabına Google Books üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgi çekici kitaplara ulaşmak için de aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.