aba-egitim-cinsel-siddet-nedir

Cinsel Şiddet Nedir?

Cinsel şiddet, uygulanan kişide hem ruhsal anlamda hem de bedensel anlamda zararlar meydana getirmektedir. Ayrıca bu şiddet biçimi, karşısındakine istenmeyen sözler ve davranışlar sergilenmesi sonucunda meydana gelen saldırı ve sömürü şeklidir. Yapılan araştırmalara göre bu şiddet unsuru en çok kadınlara ve çocuklara karşı yapılmaktadır. Yapılan bu şiddet biçimi, ne şekilde yapılırsa yapılsın sonuç hep bedensel ve psikolojik sorunlar olarak bireyde ciddi tahribatlara yol açmaktadır. Bu şiddet türüne maruz kalan bireylerde psikolojik tehditler oluşmakta ve doğru karalar almalarının önüne geçilmektedir.

Bireylerin psikolojisini ve hayatlarını sürdürmelerindeki gayeyi ellerinden alan bu olumsuz tutum, hayatlarının her döneminde sağlıklı kararların alınmasının önüne geçmektedir. Cinsel şiddet, dünya genelinde kabul gören bir temel hak ihlalidir. Bu ihlalin çiğnenmesi durumunda sorumlular cezalandırılmaktadır. Ancak yasa koyucular tarafından belirlenen bu cezaların niteliği ve ağırlığı verilen zararları tam olarak karşılayamamaktadır. Çünkü oluşturulan bu yasalar şiddete uğrayan bireylerin psikolojik ve bedensel bütünlüklerinin yanında kişilik haklarına verilen zararları tam olarak kestirememektedir.

Ülkelerin hepsinde bu şiddet türünün cezasının eşit şekilde olduğu düşünülmemelidir. Ülkelerde verilen cezaların çoğu toplumlarının yaşayışlarına ve inanışlarına göre belirlenmektedir. Fiziksel temas aracılığıyla gerçekleştirilen ve bedenin fiziksel bütünlüğüne yönelik olarak gerçekleştirilen şiddet türü, cinsel şiddet kapsamına girmektedir. Ayrıca beden ihlaline yönelik yapılan her türlü girişimde cinsel taciz ya da cinsel istismar olarak da nitelendirilmektedir.

Cinsel Şiddet Hakkında Kanunda Neler Yer Almaktadır?

Yukarıda da belirtildiği gibi cinsel tacizin cezalandırılması ülkelerde bulunan yaşayışlara ve inanışlara göre farklılık göstermektedir. Bir toplum için ciddi suç olarak teşkil eden durum başka bir toplum için daha hafif olarak nitelendirilmektedir. Özellikle sözlü ve temas şeklinde gerçekleştirilen cinsel istismar, toplumların sahip oldukları kurallara göre farklı cezalarla sonuç bulmaktadır. Kimi toplumlarda yazılı kurallar geçerli iken kimi toplumlarda şeriat kuralları etkili olmaktadır.

Ülkemizde ise suçluların cezalandırılmasında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel şiddet suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Kanunda yer alan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 4 başlık olarak belirtilmiştir. Bunlar; Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ve Cinsel Taciz bölümlerinden oluşmaktadır.

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz, kişinin istemediği halde bir cinsel saldırıdan doğrudan etkilenmesi olarak ifade edilmektedir. Cinsel taciz genellikle gücü elinde bulunduran erkekler tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik olarak yapılmaktadır. Cinsel taciz daha çok laf atma, ıslık çalma, cinsel organı gösterme, telefonla rahatsız etme şeklinde görülmektedir. Ayrıca karşıdaki kişiye cinsel ilişkide bulunmayı önerme ve soyunma şeklinde de kendini göstermektedir.

Cinsel şiddet içerisinde yer alan teşhircilik daha çok cinsel organın karşı tarafın isteği dışında gösterilmesi olarak bilinmektedir. Teşhirci olarak nitelendirilen bu kişilerin psikolojik yönden olumsuz oldukları ve genelde zararsız oldukları ifade edilmektedir. Telefonla rahatsız etme de cinsel taciz kapsamına girmektedir. Telefonda açık seçik konuşularak gerçekleştirilen bu taciz türü, telefon sapıklığı olarak adlandırılmaktadır. Telefon edildikten sonra, arayan kişinin hiç konuşmaması ya da nefes alıp vermesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca telefonda sadece müzik dinletilmesi de bu rahatsızlık kapsamına dahil edilmektedir.

Araştırmalar şunu gösteriyor ki; telefon sapıklığı yapan kişiler genelde belli kırgınlıkları ve kızgınlıkları olan kişilerden oluşmaktadır. Özellikle bu kişilerin seçtiği kurbanlar günlük hayatta kendilerini onlara karşı ifade edemediklerinden seçilmiş olanlardır. Kendilerini ifade edemeyen bireyler seçtikleri bu yöntemi kullanarak kızgınlıklarını alt etmeye çalışırlar. Bu tür telefon sapıklığına maruz kalan bireyler ise kendilerine haksızlık yapıldığını düşünürler ve psikolojik anlamda tecavüze uğradıklarını belirtirler.

Cinsel Taciz Yaptırımları Nelerdir?

Cinsel şiddet içerisinde yer alan cinsel taciz kavramı kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Bunlardan biride flört şiddetidir. Flört şiddetinde çiftlerden biri gücü ve kontrolü elinde bulundurmak için bir diğerine şiddet uygulamaktadır. Duygusal birliktelik yaşanan çiftler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel ve psikolojik baskılar bu şiddet kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca flört şiddeti, ilişki devam ettiğinde ya da sonlandırıldığında da kendini göstermektedir. Özellikle ayrılıktan sonraki evrede çiftlerden birinin diğerini ısrarla takip etmesi de bu kapsam dahilindedir.

Cinsel taciz durumunun ısrarla görüldüğü alanlardan biriside iş yerleridir. İş yerlerinde yapılan tacizlerin çoğu kadınlara yönelik yapılmaktadır. Erkek çalışanların yanlarından geçen kadın iş arkadaşlarını gözleriyle süzmesi, laf atılması ve kadınlara nedensiz dokunma, sürtünme eylemlerinin gerçekleştirilmesi taciz kapsamındadır. Cinsel şiddet olarak nitelendirilen bu durum daha ileri boyutlara taşındığında cinsel içerikli şakaların yapılmasına kadar gitmektedir.

Cinsel taciz suçunun işlenmesi durumunda yasal yaptırımlar devreye girmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesine göre, cinsel amaçlı bir başkasını mağdur eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca işlenen bu suç karşısında adli para cezasına da karar verilmesi olası bir durumdur. Ancak bu suç çocuklara karşı işlendiği takdirde ceza süre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde uzatılmaktadır. Suçun faili ya da mağduru farklı cinsiyetten olabileceği gibi aynı cinsiyetten kişiler şeklinde de olabilir.

Cinsel Şiddet Nedir? Cinsel İstismar Nedir?

Cinsel istismar ya da diğer bir tabirle cinsel saldırı, cinsel amaç dahilinde karşı bireyin izni dışında bedenine dokunma, elleme veya öpme şeklinde gerçekleştirilen sarkıntılık türüdür. Cinsel şiddet konusunun en ağır şekillerinden biri olan cinsel istismar, bedene organ ya da farklı cisimlerin sokulması durumunda ağır travmatik sonuçların yaşanmasına sebebiyet veren şiddet türüdür. Ancak bedene temas ettirilmeden yapılan her türlü girişim ve davranışlar yasa koyucular tarafından cinsel istismar olarak nitelendirilmemektedir.

Cinsel istismarın bir diğer boyutu ise sarkıntılıktır. Sarkıntılık; bireyde rahatsızlık ve tedirginlik uyandıran, kişiye zarar veren davranışlar olarak ifade edilmektedir. Zorla öpme veya sarılma girişiminde bulunma, sürtünme, okşama gibi olumsuz davranışlar bu kapsam dahilindedir. Sarkıntılık yapan kişiler tanıdık olabileceği gibi tanımadık kişiler tarafından da gerçekleştirilmektedir. Sarkıntılık evde, iş yerinde, okulda ve toplu taşıma gibi alanlarda genelde yapılmaktadır. Sarkıntılık yapan kişiler genellikle kalabalık alanları tercih etmektedirler. Bu durum kişinin teşhisini zorlaştırmaktadır.

Cinsel şiddet kapsamında yer alan sarkıntılık eyleminde yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak bu şiddetten en çok mağdur olanlar ise gençler ve çocuklardır. Sarkıntılık eden kişiler mağdurlar tarafından genelde şikayet edilmediklerinden ceza almamaktadırlar. Resmi makamlara yapılan şikayetler dikkate alındığından şikayet edilmemesi durumunda suçlular ceza almadıklarından rahatça hareket etmektedir.

Irza Geçme ve Yasal Yaptırımlar

Diğer bir adıyla tecavüz; şiddet uygulanarak ve tehdit edilerek birisini cinsel ilişkiye zorlama eylemidir. Tecavüz davranışı sergileyen kişilerde görülen en büyük özellik durumdan zevk alma isteklerinin çok düşük olmasıdır. Tecavüz eden kişi daha çok ırzına geçtiği kişiye duyduğu öfkeyi ve nefreti ifade etmek ve dışa vurmak için kullanmaktadır. Tecavüz eylemi başlı başına cinsel şiddet içeren bir durumdur.

Yaşın ve cinsiyetin fark etmediği bu şiddet türünde yine çocuklar ve kadınlar daha fazla mağdur edilmektedir. Ayrıca son zamanlarda nefretin söz konusu olduğu LGBT bireylerinin de cinsel saldırıya maruz kaldıkları gözlemlenmektedir. Bu durumunun temelinde yatan unsur ise bireyin üyesi olduğu sosyal gruba duyulan öfkenin ve düşmanlığın dışa vurulması olarak ifade edilmektedir.

Karşılaşılabilecek her türlü şiddete karşı korunma tekniklerini öğrenmek ve uygulamak ırza geçme durumunun önüne geçebilmeyi sağlamaktadır. Tecavüzün gerçekleşmesi durumunda yapılacak ilk şey yardım istemektir. Ancak çoğu kişi bunun aksine eve giderek bir an önce temizlenmeyi amaçlamaktadır. Fakat bu tutum oldukça yanlıştır.

Cinsel şiddet suçlarından biri olan ırza geçmede yapılacak ilk şey bedende bulunan delilleri yok edecek hamlelerden uzak durmaktır. Görünürde bedende herhangi bir hasar ya da yaralanma bulunmasa bile derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak oldukça önemlidir. Bedeni temizleme yönünde hissedilen isteği bastırarak tıbbi değerlendirmeler için son derece önemli olan deliller yok edilmemelidir. Irza geçen hakkında şikayette bulunulduğu takdirde yapılan incelemeler değerli hale gelecektir.

Cinsel davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığını isteği dışında ihlal eden kişi ya da kişiler mağdurun şikayete üzerin cezaya hükmolunur. Tecavüz sonucunda verilecek ceza 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası şeklinde gerçekleşir. Ayrıca suçun mağdura karşı şiddet, cebir ve tehdit şeklinde korkutarak işlenilmesi durumunda ise verilecek ceza, ağırlaştırılmış sebep neticesiyle arttırılarak verilir.

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Nedir?

Cinsel şiddet denince akla sadece yetişkinler gelmemelidir. Yetişkinler tarafından istismar edilen çocuk sayısı oldukça fazladır. Yetişkinler için hedef olan kesim genelde kız çocukları olsa da erkek çocuklarda bu şiddete maruz kalmaktadır. Çocukları istismar eden yetişkin kesim genel olarak çocuğun tanıdığı çevreden ve yakın hissedilen kişiler olmaktadır. Bu kişiler yine çoğunlukla erkek yetişkin olmakla beraber az da olsa kadında olmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı gerçekleştirilen istismar ve algılama yeteneğine sahip olmayan çocuk ya da yetişkinlere karşı işlenilen davranışlar suç teşkil etmektedir. Yine gerçekleştirilen bu istismarlar tehdit, cebir ve iradeye dayalı bir nedenden ötürü gerçekleştirilmesi durumunda cezalar arttırılarak uygulanmaktadır. Çocuğa cinsel şiddet uygulayan kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Ayrıca çocuğun vasisi ya da velisi de şikayette bulunabilir.

Yetişkinler cinsel istismara uğradıkları anda bu durumun farkında olabilirler ancak çocuklar için aynı durum söz konusu değildir. Çünkü çocuğa yanaşan bir yetişkin öncelikle onu ürkütmeme adına davranışlarında adım adım ilerlemektedir. Çocuklara yönelik istismar öncelikle cinsellik içermeyen sarılma şeklinde başlayıp daha sonra sıkıştırma, okşama şeklinde devam etmektedir. Kademeli ilerleyen yetişkinlere çocuğun tepkisi doğal olarak oluşmayacaktır. Çünkü o anda çocuk her şeyi oyun olarak algılamakta ve durum karşısında eğlenmektedir.

Çocuklara eğlenceli gelen bu masum davranışlar zamanla yerini cinsel dokunuşlara bırakır. İstismarı gerçekleştiren birey bu durumu oyun haline getirerek çocuktan bunun aralarında bir sır olarak kalmasını ister. Çocuğun güvenini sağlama adına ona küçük hediyeler ve çikolatalar alır. Böylelikle çocuk bu davranışlarda art niyet aramaz ve gerçekten oyun sanır. Bazı durumlarda ise yetişkin çocuğu tehdit ederek ve korkutarak da susturmayı başarır.

Cinsel şiddet gören çocuk belli bir süre sonra içerisinde bulunduğu durumun pekte normal olmadığının farkına varır. Bu davranışların farkına varan çocuk öncelikle utanç yaşar ve beraberinde içine kapanır. Suçluluk duygusuna kapılan çocuğun hayatı boyunca yaşayacağı en çıkmaz durum güven duygusunu kaybetmesi olacaktır. Son olarak cinsel istismara uğrayan çocuklar neler olup bittiğinin farkına varamayabilirler. Bu nedenle çocuklardaki davranış değişimleri takip edilerek ebeveynler olarak gerekli mercilere şikayette bulunulması son derece önemlidir.

Cinsel şiddet konusunda daha detaylı bilgi almak için Editör Ayşen Bulut öncülüğünde hazırlanan aba Yayın tarafından satışa sunulan Öğrenmen ve Öğretmen Adayları İçin Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi kitabına Google Books’tan ulaşabilirsiniz. Benzer kitaplara erişmek için de aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.