aba-yayın-cinsel-saglik-egitimi-gercekten-gerekli-midir

Cinsel Sağlık Eğitimi Gerçekten Gerekli Midir?

Cinsel sağlık bilgileri konusunda eğitim veren bireylerin cinsellik hakkında farklı bilgilere sahip kişilerle karşılaşması oldukça mümkündür. Cinselliğin doğası hakkında görüş ayrılıklarının farklı olması sebebiyle cinsel sağlık eğitimi konusu gündeme gelmektedir. Özellikle çevremizde cinselliğin bastırılması ya da reddedilmesi gerektiğini düşünün çoğu insanla karşı karşıya kalmaktayız. Bu düşüncede olan kişiler aynı zamanda cinsellik konusunda verilecek eğitimleri de reddedecektir. Onlar için bu durum ayıp olarak karşılanacak ve git gide içlerine kapanacaklardır.

Cinsel yönden masum ya da daha erken yaşta olduğu düşünülen ergenler ve gençler için durum daha da zor olmaktadır. Çünkü başta bazılarının ebeveynleri olmak üzere nerdeyse hepsinin içinde bulunduğu çevreden cinselliğin öğrenilmesi hakkında tepkiler yağmaktadır. Onlara göre genç yaştaki bireylerin cinsellik hakkında bir şey öğrenmiş olması, onların kirleneceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle verilecek eğitimlerin çoğu ve hatta tamamı ebeveynleri de içine alan kapsamlı ve kaliteli bir program şeklinde olmalıdır. Bu sayede hem aileler önyargılı davranmayacak hem de bu zorlu süreçte çocuklarının yanında olacaklardır.

Ergenlerde Cinsel Sağlık Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Ergenlerde ve genç yaştaki bireylerde beliren en hassas konulardan biri hiç şüphe yok ki cinselliktir. Baskıcı ve tutucu aile içerisinde yetişen bir genç için bu süreç daha da zorlayıcı olmaktadır. Ergenlik döneminde olan genç, hem bu zorlu süreçten nasıl geçeceğini bilememekte hem de ailenin gereksiz baskılarına karşı mücadele vermektedir. Yaş dönemlerine göre cinsel sağlık eğitimi uzman kişiler tarafında yürütüldüğünde çok başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Özellikle daha tutucu ve baskıcı ailelerin çocuklarına yönelik bu eğitimler yürütülürse daha sağlıklı sonuçlara varılmaktadır.

Ergenler üzerinde baskı kuran kesimlerin ifade ettiği bir diğer konu ise; cinsel sağlık bilgilerinin gençleri erkenden uyardığıdır. Onlara göre gençlere verilen bu eğitimler onları olduğundan daha erken bir yaşta cinsel yönden aktif olmalarını sağlayacaktır. Yine bu kişilere göre cinsel yönden aktif olan gençler bu durumdan zarar görecek ve aileleri de bu konu hakkında endişe duyacaktır. Cinsellik konusunun utanılacak ve reddedilecek bir mevzu olduğunu düşünen bireyler özellikle bu eğitimlerin önüne geçerek engellemeye çalışacaktır.

Cinsel sağlık bilgisinin gençler arasında sağlıklı bir şekilde yayılmasına engel olmak isteyen kişiler ne yazık ki hemen hemen her toplumda yer almaktadır. Böyle kişilerle ya da durumlarla karşılaşmamak ve baştan önlemini almak için cinsel sağlık eğitimi tüm toplumlarda savunulmalıdır. Özellikle topluma, verilen cinsel sağlık bilgilerinin gençleri olumsuz sonuçlardan ne ölçüde koruduğu öğretilmelidir. Bunlara bağlı olarak cinsel sağlık bilgileri sayesinde gençlerin cinsel etkinliğe başlama yaşlarında yükselme olduğu gözlenmiştir. Bu sayılan sonuçlar yapılan araştırmalar nihayetinde elde edilmiştir.

Yapılan araştırmaların çoğu gösteriyor ki, gençler üzerinde olumlu bir gidişat söz konusudur. Çünkü bu konuda uzmanlar tarafından üretilmiş geniş bir bilgi birikimi mevcuttur. Cinsel sağlık bilgilerinin gençler ve ergenler ile paylaşılması sayesinde kanıtlanmış olumlu sonuçlar bulunmaktadır. Öğretilen cinselliğin olumlu yönlerini gözler önüne seren pek çok araştırma, cinselliğin olumsuz görüşlerle mücadele etmesinde eğitimin en güçlü araç olduğunu ispat etmektedir.

Cinsel Sağlık Eğitimi Programı ve Eğitimin İçeriği

Cinsel sağlık bilgileri konusunda pek çok tartışma bulunmaktadır. Eğitim içeriği hakkındaki konular eğitimciler açısından sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. Okullarda verilen eğitim müfredatının çoğunda üreme ve cinselliğin biyolojik yönü sınırlı olarak tutulmuştur. Verilen derslerin çoğunda cinsel davranış, cinsel ilişki, cinsel haz, cinselliğin olumsuz yönlerinden korunma ve cinsel yönelim gibi konular yer almamaktadır. Cinsel sağlık eğitimi konusunda okullarda verilen eğitimlerin çoğu nerdeyse yok denecek kadar azdır. Verilen derslerin çoğu da konular bakımından sınırlı tutulmuştur.

Okul çağındaki gençlere ve ergenlere cinsel konularda seçim yapma adına beceri kazandırılması amaçlanmamalıdır. Oysa cinsel sağlık bilgileri konusunda gençlerin eğitimleri, cinselliğin olgusal yönü kadar cinsel değerleri de içermesi şeklinde olmalıdır. Özellikle cinsel değerler arasında nasıl seçimler yapılması gerektiği verilen bu eğitimler sayesinde gençlere öğretilmelidir. Bu sayede gençler toplumda sağlıklı birer birey olarak yetişme imkanı bulacaktır. Aynı zamanda eğitimler yoluyla sağlıklı seçimler yapabilmelerinin önü de açılmaktadır.

Bazı ülkelerin okul müfredatlarında verilen cinsellik eğitimi sadece cinsel gelişimi içermektedir. Derslerin çoğu gençlerde cinselliğin ertelenmesi şeklinde yürütülmektedir. Son zamanlarda dünya üzerinde yapılan araştırmaların çoğu gösteriyor ki, gençler giderek daha erken yaşta cinsel deneyim yaşamaktadır. Yine bu gençlerin cinselliğin olumsuz yönlerinden daha fazla etkilendiğini göstermektedir. İşte bu nedenle cinsel sağlık eğitimi okul müfredatlarında etkin bir şekilde konumlandırılırsa gençler üzerinde olumlu dönüşlere olanak sağlayacaktır.

Okul derslerinde yer alan bu tutuculuk devam ettiği müddetçe gençler açısından olumsuz sonuçlarda kendini göstermeye devam edecektir. Özellikle cinselliğin ertelenmesini gerekli kılan programların varlığıyla istenmeyen sonuçlara gidilecektir. Sonradan verilen eğitimlerin ise bu aşamadan sonra olumsuzlukları engellemekte yetersiz kalacağı bilinmektedir. Bu nedenle cinsel eğitim programı hazırlama konusunda uzmanlar gençlerin gereksinimlerine uygun olarak program geliştirmelidirler. Bu eğitici programlar bilgi verici olma niteliklerinin yanında cinselliğin olumsuzluklarını da engellemeye yönelik içeriklerden oluşmalıdır.

Cinsel sağlık eğitimi önemsenmesi gereken konuların başında yer almaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi almak için Öğretmen ve Öğretmen Adayları Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi kitabına Google Books’tan ulaşabilirsiniz. Güncel konularda videolar için Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalına abone olabilirsiniz. İlgi çekici kitaplar için aba Yayın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.