aba-yayin-biyogirsimcilik-nedir

Biyogirişimcilik Nedir?

Biyogirişimcilik nedir? Biyogirişimci kime denir? Biyogirişimcilik, hangi özellikleri ile girişimcilikten ayrılır? Biyogirişimcilik, biyoteknoloji alanında ürün ya da hizmet geliştirilmesi için biyogirişim ya da bir başka değişle biyostart-up kurulması anlamına gelir. Bu girişimlerde bulunan kişiler ise biyogirişimci olarak adlandırılıyor. Bir diğer deyişle biyogirişimcilik; “canlı organizmaların ya da elde edilen biyolojik verilerin bir ihtiyaca yönelik olarak ürün ya da hizmet biçiminde geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve bir iş modeli ile ekonomik değer oluşturması” şeklinde ifade edilebilir. Bununla birlikte; biyogirişimcilik bilim temelli girişimcilik, biyobilim girişimciliği, yaşam bilimleri girişimciliği, biyoteknoloji girişimciliği şeklinde de adlandırılabilir. Biyogirişimler genellikle bilimsel veriler üzerine kurulur. Bu nedenle fikri haklar ve patent gibi konular önem taşır. Çünkü biyogirişimler patentlenebilir buluşlar ya da henüz çözüme ulaştırılamamış ihtiyaçların karşılanmasını amaçlar.

Biyogirişimcilik Hangi Özellikleriyle Girişimcilikten Ayrılır?

Biyogirişimcilik bazı yönleriyle girişimcilikten ayrılır. Biyogirişimin temelini akademik bilgi oluşturur. Farklı bilim dallarının uzmanlığı ve iş birliği biyogirişimcilik için önem taşır. Biyoteknolojik ürünlerin üretimi ulusal ve uluslararası kural, yönetmelik ve özel ruhsat izinleri gerektirir. Çünkü; doğrudan insan sağlığıyla ilişkilidir. Biyogirişimlerde ürün ve hizmetin üretiminden kullanımına giden süreç uzun yıllar alabilir. Etik kurallar ve regülasyonlar son derece sıkı uygulanır. Bir fikrin ürüne dönüşmesi zorlu bir süreçtir. Çünkü; Ar-Ge ve üretim maliyetleri oldukça yüksektir.

Biyolojik bilimler ve yaşam bilimleri uzmanları fikirlerini ve yenilikçi buluşlarını Biyogirişimcilik sayesinde ifade edebilir, projelerini hayata geçirebilirler. “Biyogirişimcilik nedir?” sorusuna, biyogirişimcilik bilim temelli akademik girişimciliktir şeklinde de yanıt verilebilir. Son yıllarda akademide oluşan bilimsel bilgilerin sanayiye inovasyon olarak akışını sağlayan en önemli kanallar biyogirişimcilerdir. Biyoteknoloji araçlarıyla bilim temelli, ileri teknoloji, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi sağlanır.

Biyogirişimcilik Nedir? Biyoteknolojide Ürün Geliştirme Süreci

Biyoteknolojide ürün geliştirme süreci çoğunlukla üniversite ya da araştırma laboratuvarlarında bilimsel veri ve temel teknoloji geliştirme ile başlar. Biyogirişimler bir probleme ya da ihtiyaca cevap vermeyi amaçlar ve buna yönelik tespit ile ilk adımı atar. Ürün geliştirme süreçlerinde farklı paydaşlara, sanayi işbirliklerine ihtiyaç duyulabilir. Biyoteknolojide yenilikçi teknolojiler uzun soluklu bilimsel çalışmalar ile geliştirilir. Bilimsel bilgi ve keşifler teknolojik uygulamalardan yardım alınarak ürüne dönüştürülür ve yaşadığımız yüzyıla değer katan ürünler haline getirilir. Bu süreçler, uzmanlık ve işbirliği gerektirir.

Biyogirişimcilik nedir?” sorusuna daha detaylı yanıt bulmak ve biyoteknolojide ürün geliştirme süreçleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Yayın tarafından yayımlanan “Biyoteknoloji Çağına Hoş Geldiniz!” adlı kitaba buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla yayına ulaşmak için aba Yayın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.